Infinity® Trident® NMT SmartPod® Zařízení pro monitorování pacientů

Infinity® Trident® NMT SmartPod®

Infinity® Trident® NMT SmartPod®

Podporuje posouzení stavu neuromuskulární blokády pacienta na základě důkazů

Poskytuje přesnost

Modul Infinity®Trident® NMT (neuromuskulární transmise) SmartPod® poskytuje jednoduchý a přesný způsob měření úrovně uvolnění svalů pacientů pod vlivem neuromuskulárních blokujících látek. Parametry přístroje Trident poskytují objektivní indikaci NMT použitím elektrické stimulace periferního nervu – umožní vám posoudit stav neuromuskulární blokády pacienta na základě důkazu.

  • Používá standardizované monitorovací rozhraní a funkci řízení alarmů
  • Kvantifikuje stupeň svalové relaxace
  • Automaticky integruje parametry NMT do elektronického pacientského záznamu

Nabízí četné možnosti měření

Modul Trident vyhodnocuje neuromuskulární blokádu monitorováním palcového zrychlení (odezva škubnutím) při elektrické stimulaci periferního nervu. Přístroj nabízí následující možnosti měření:

  • Single Twitch: jeden impuls s odezvou ve srovnání s referenční hodnotou
  • Train-Of-Four (TOF): je dána řada čtyř impulsů, výsledky na TOF-ratio nebo TOF-count
  • Post-Tetanic Count: vygeneruje se obrovská stimulace, po které následuje jeden impuls po jednosekundových intervalech; počítá se počet reakcí na impulsy v jednosekundových intervalech

Poskytuje objektivnost

NMT data jsou cenná před anestézií, během ní i po ní na operačním sále a také po použití přístrojové ventilace na jednotce intenzivní péče.
Monitoring NMT může přispět k redukci množství blokujících neuromuskulárních látek požadovaných během anestézie, což by mohlo znamenat kratší období rekonvalescence a snížení pooperačních výskytů neuromuskulární slabosti.