Dräger Interlock® 7000Konec prodeje

Draeger_Interlock_7000_0

Dräger Interlock® 7000 je přístroj pro měření alkoholu, který na základě výsledku dechové zkoušky zabrání řidiči, který je pod vlivem alkoholu, nastartování motoru vozidla. Interlock® 7000 je okamžitě připraven k dechové zkoušce. Na zvláštní přání zákazníka lze přístroj vybavit kamerou, GPS a/nebo modulem pro mobilní přenos dat.

Spolehlivá prevence řízení pod vlivem alkoholu

Interlock® 7000 je přístroj pro měření alkoholu v dechu pro preventivní instalaci do vozidel používaných ve veřejné dopravě, nákladní přepravě a na pracovištích ke snížení rizika řízení pod vlivem alkoholu. Interlock 7000 je v některýchzemích používán jako zákonné opatření v rámci programů kontrol osob, které porušily zákon řízením pod vlivem alkoholu. V těchto zemích jsou osoby, které byly přistiženy při řízení s nadměrnou hladinou alkoholu v krvi, povinny používat ve svém vozidle zařízení blokující zapalování vozidla. Spolehlivé výsledky, záznam dat bez možnosti neoprávněné manipulace a správa dat hrají v takových programech klíčovou roli.

Jak Interlock 7000 funguje

Interlock 7000 má dvě součásti: měřicí přístroj a řídící jednotku. Měřicí přístroj vyhodnocuje dechovou zkoušku. Řídicí jednotka uvolňuje nebo blokuje relé startéru vozidla. Po zapnutí zapalování vozidla Interlock 7000 vyzve řidiče k dechové zkoušce. Pokud přístroj zjistí hodnotu alkoholu (BrAC) vyšší, než je nastavený limit, zabrání nastartování motoru. Zařízení tak systematicky pomáhá eliminovat riziko nehod souvisejících s alkoholem a zabraňuje řízení pod vlivem alkoholu.

Okamžitá připravenost k použití

Interlock 7000 se, mimo jiné, vyznačuje velmi krátkou dobou náběhu a rychlou připraveností k použití. Při teplotách vyšších než 0 °C je k použití připraven ihned. Při teplotách nižších než 0 °C je nutné počítat s minimální dobou náběhu. Specifikované rozmezí provozních teplot, které je od -40 °C do +85 °C, zaručuje, že přístroj bude bezvadně fungovat při jakýchkoli podmínkách v okolním prostředí.

Jednoduchá obsluha

Interlock 7000 má atraktivní a ergonomický design, náustek je umístěn na zadní straně měřicího přístroje – díky tomu nelze snadno rozpoznat, že se jedná o detektor alkoholu. Hygienické náustky přístroje Interlock 7000 jsou zcela biologicky rozložitelné. Dechovou zkoušku lze provést bez časové prodlevy. Díky navigaci na barevném displeji se přístroj používá snadno a intuitivně. Barevné diody LED na měřicím přístroji ovládání ještě více zjednodušují.

Bezpečná manipulace s daty

Do paměti dat Interlock 7000 se ukládají veškeré relevantní události, jako jsou datum, čas, podrobení se nebo odmítnutí dechové zkoušky, naměřená koncentrace alkoholu, nastartování a vypnutí motoru a veškeré pokusy o neoprávněnou manipulaci s blokovacím zařízením. Data se z řídicí jednotky do počítače přenáší pomocí infračerveného rozhraní. Stažená data jsou k dispozici pouze oprávněným osobám. Zvláštní metody šifrování zaručují ochranu dat od jejich vytvoření až po jejich předání.

Modul pro mobilní přenos dat

Pokud je Interlock 7000 vybaven doplňkovým modulem pro mobilní přenos dat, lze informace definovaných událostí zasílat automaticky odpovědným stranám nebo osobám prostřednictvím mobilní sítě. Příkladem takové události je pokus o nastartování motoru pod vlivem alkoholu.

Kamera

V případě, že to vyžaduje zákon, nebo na zvláštní přání zákazníka, je možné Dräger Interlock 7000 vybavit kamerou. Kamera doplňuje provedené dechové zkoušky o obrazový záznam. Lze ji snadno instalovat do každého vozidla. Infračervená technologie zaručuje dobrou kvalitu obrazu bez ohledu na to, zda je právě den či noc.

Spolehlivá měřicí technika

Interlock 7000 je určen k specifickému měření alkoholu. Naměřený výsledek je přesný a spolehlivý. Jakékoli pokusy obejít nebo manipulovat se zařízením se spolehlivě identifikují a ukládají do paměti systému. Přístroj je schopenrozpoznat, zda se u detekovaného alkoholu jedná o skutečný alkohol v dechu nebo pouze o alkohol v dutině ústní.

Osvědčená technika Dräger

Díky více než 60 letům zkušeností je Dräger přední světovou společností v oboru měření alkoholu v dechu. Výrobky řady Alcotest jsou používány při kontrolách v dopravě policejními složkami v mnoha zemích. Interlock 7000 používá osvědčenou technologii senzorů řady Alcotest. Přístroje Interlock společnosti Dräger se úspěšně používají již více než dvě desetiletí.

Soubory ke stažení

IFU Interlock 5000 / 7000 9033804 ME
IFU Interlock 5000 / 7000 9033804 ME

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

IFU Interlock 5000/7000 9033377 ru me
IFU Interlock 5000/7000 9033377 ru me

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

IfU Interlock Demo-Unit 9033571 me
IfU Interlock Demo-Unit 9033571 me

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

IIN Interlock 5000/7000 9033567 ME
Interlock 7500

​Dräger Interlock® 7500Náhradní Produkt

Dräger Interlock® 7500 je alkoholový zámek, který osobě pod vlivem alkoholu zabrání nastartovat vozidlo. Interlock® 7500 se aktivuje během okamžiku. Na zvláštní přání zákazníka lze zařízení vybavit kamerou, GPS a/nebo modulem pro mobilní přenos dat.

Product details

Kontaktujte Dräger

woman with blonde hair

Dräger Safety

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 234 660 260

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30