​Dräger Interlock® 7500 Alkoholový zámek Interlock

​Dräger Interlock® 7500

Kontaktujte nás

​Dräger Interlock® 7500

Dräger Interlock® 7500 je alkoholový zámek, který osobě pod vlivem alkoholu zabrání nastartovat vozidlo. Interlock® 7500 se aktivuje během okamžiku. Na zvláštní přání zákazníka lze zařízení vybavit kamerou, GPS a/nebo modulem pro mobilní přenos dat.

Spolehlivá prevence řízení pod vlivem alkoholu

Interlock 7500 je zařízení k měření alkoholu v dechu, které lze preventivně používat ve vozidlech veřejné dopravy, nákladní přepravy a na pracovištích ke snížení rizika řízení pod vlivem alkoholu. Interlock 7500 se v některých zemích používá jako zákonné opatření v rámci programů kontroly osob, které porušily zákon řízením pod vlivem alkoholu. V programech jsou osoby, které byly přistiženy při řízení s nadměrnou hladinou alkoholu v krvi, povinny používat ve svém vozidle zařízení blokující zapalování vozidla. Spolehlivé výsledky, záznam dat bez možnosti neoprávněné manipulace a správa dat hrají v takových programech klíčovou roli.

Jak Interlock 7500 funguje

Interlock 7500 tvoří dvě základní součásti: měřicí přístroj a řídicí jednotka. Měřicí přístroj vyhodnocuje dechovou zkoušku. Řídicí jednotka povoluje nastartování vozidla. Po zapnutí zapalování vozidla Interlock 7500 vyzve řidiče k dechové zkoušce. Pokud zařízení zjistí hodnotu alkoholu (BrAC) vyšší, než je nastavený limit, zabrání nastartování motoru. Zařízení tak systematicky pomáhá eliminovat riziko nehod souvisejících s alkoholem a zabraňuje řízení pod vlivem alkoholu.​

Okamžitá připravenost k použití

Interlock 7500 se mimo jiné vyznačuje velmi krátkou dobou náběhu a rychlou připraveností k použití. Při teplotách vyšších než 0 °C je k použití připraven ihned. Při teplotách nižších než 0 °C je nutné počítat s minimální dobou náběhu. Specifikované rozmezí provozních teplot, které je od -40 °C do +85 °C, zaručuje, že zařízení bude bezvadně fungovat v jakýchkoli podmínkách okolního prostředí.​

Jednoduchá obsluha

Interlock 7500 má atraktivní a ergonomický design, náustek je umístěn na zadní straně měřicího přístroje, takže na první pohled není patrné, že se jedná o protialkoholový zámek zapalování vozidla. Hygienické náustky pro
Interlock 7500 jsou zcela biologicky rozložitelné. Dechovou zkoušku lze provést okamžitě. Díky navigaci na barevném displeji je použití přístroje snadné a intuitivní. Barevné kontrolky na měřicím přístroji ovládání ještě více zjednodušují.​

Bezpečná správa dat

Do paměti dat přístroje Interlock 7500 se ukládají veškeré relevantní události, jako jsou datum, čas, podrobení se dechové zkoušce nebo její odmítnutí, naměřená koncentrace alkoholu, nastartování a vypnutí motoru a veškeré pokusy o neoprávněnou manipulaci s blokovacím zařízením. Stažená data jsou k dispozici pouze oprávněným osobám. Zvláštní metody šifrování zaručují ochranu dat od jejich vytvoření až po jejich předání.​

Modul pro mobilní přenos dat

Pokud je Interlock 7500 vybaven doplňkovým modulem pro mobilní přenos dat, lze informace definovaných událostí zasílat automaticky odpovědným stranám nebo osobám prostřednictvím mobilní sítě. Příkladem takové události je pokus o nastartování vozidla pod vlivem alkoholu.
Provozovatelé vozových parků mohou prostřednictvím modulu pro mobilní přenos dat propojit Interlock 7500 se stávajícím fleet management systémem nebo s jeho pomocí vytvořit řešení nezávislé na systému.​

Kamera

V případě, že to vyžaduje zákon, nebo na zvláštní přání zákazníka, je možné Dräger Interlock 7500 vybavit kamerou. Kamera doplňuje provedené dechové zkoušky o obrazový záznam. Lze ji snadno instalovat do každého vozidla. Infračervená technologie zaručuje dobrou kvalitu obrazu bez ohledu na to, zda je právě den či noc.​

Spolehlivá měřicí technika

Interlock 7500 měří specificky alkohol. Naměřený výsledek je přesný a spolehlivý. Jakékoli pokusy test obejít nebo manipulovat se zařízením jsou spolehlivě identifikovány a ukládají se do paměti systému. Zařízení umí rozpoznat, zda detekovaný alkohol skutečně představuje alkohol v dechu, nebo zda jde pouze o alkohol v dutině ústní.​

Soubory ke stažení

IFU Interlock 7500 - 9300440 de-me
IFU Interlock 7500 - 9300440 de-me

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

IFU Interlock 7500 - SCANIA - 9033494 pt-br-me
IFU Interlock 7500 - SCANIA - 9033494 pt-br-me

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

IFU Interlock 7500 DVI - 9300321 de-me
IFU Interlock 7500 DVI - 9300321 de-me

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

IFU Interlock 7500 DVI - DAF - 9300984 de-me
Interlock 7500 Product Information, cs-cz

Kontaktujte Dräger

woman with blonde hair

Dräger Safety

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 234 660 260

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30