Dräger MSI P7

Použitelný v souladu s novou normou DVGW-TRGI 2008: Dräger MSI P7 vám nabízí několik metod pro zkoušky potrubí a zásobníků, které jsou naplněny plynem nebo vzduchem. Přístroj byl testován v souladu s normou DVGW VP 952 a je ideálním nástrojem pro práci v souladu s novou normou DVGW-TRGI 2008. Přesné měření zaručují automatický absolutní tlak a tepelná kompenzace.

Zkouška bezpečnosti plynu již za 10 až 15 minut

Procedura standardního úniku Dräger MSI je obzvláště rychlá a pro uživatele snadná. Není nutné rozebírat plynoměr nebo připojovat plynový zásobník k plynovému potrubí. Přístroj MSI P7 využívá změny v měřeném tlaku s testovacím plynem nebo bez něj ke stanovení rychlosti a objemu úniku v plynovém potrubí již po 10 nebo 15 minutách! Kontrola provozuschopnosti (kontrola bezpečnosti plynu) splňuje technické podmínky nové normy DVGW-TRGI 2008.

Zátěžová zkouška v souladu s normou DVGW-TRGI 2008

V zátěžové zkoušce (dříve předběžná zkouška) je tlak v plynovém potrubí zvýšen na 1 bar. Výsledky mohou být zobrazeny, vytištěny nebo uloženy.

Zkouška netěsnosti v souladu s normou DVGW-TRGI 2008

Zkouška netěsnosti je s MSI P7 plně automatická. Kromě toho je plynové potrubí, které má být testováno, k přístroji MSI P7 připojeno jen jedinou měřicí hadicí. Tlak v prověřovaném plynovém potrubí je měřicím systémem v souladu s normou DVGW-TRGI 2008 automaticky zvýšen na 150 mbar (předtím 110 mbar). Doba stabilizace a měření odpovídá normě DVGW TRGI G 600, kapitola 5.6.4.2.

Na první pohled

  • Zkouška bezpečnosti plynu již za 10 až 15 minut
  • Plně automatické měření rychlosti úniku
  • Není nutné plynoměr demontovat ani navazovat spojení pro naplnění externích zásobníků plynem
  • Automatické měření objemu potrubí
  • Zkouška netěsnosti s tlakem 150 mbar, včetně plně automatického obnovení tlaku
  • Dokumentace výsledků měření prostřednictvím infračervené tiskárny a PC
  • Zkoušky odpovídají novým technickým podmínkám normy DVGW-TRGI 2008.
  • DVGW homologace (DVGW č.: DG-4805BS0029) Zkouška provozuschopnosti pro zemní plyn, propan a vzduch

Soubory ke stažení

MSI P7 Product Information, en
MSI P7 Product Information, en

Pressure, Leak and Volume Measurement

Stáhnout

Kontaktujte Dräger

Contact Us Image Draeger Safety Products

Dräger Safety

​Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 011 852

​Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

​Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30

Prodej Ostrava, Hasiči

​Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice

+420 556 674 661