Dräger Polytron® 8900 UGLD

​Transmitter Dräger Polytron® 8900 UGLD je monitor včasného varování pro prostorovou detekci úniků plynů z vysokotlakých zdrojů ve venkovních průmyslových prostředích. Díky ultrazvukovému akustickému senzoru reaguje dříve než konvenční detektory plynů, protože registruje zvuk unikajícího plynu namísto měření koncentrace vzniklého oblaku plynu. Při úniku plynu v okolí transmitteru jsou netěsnosti okamžitě detekovány bez ohledu na směr větru.

Technologie ultrazvukového senzoru – systém včasné výstrahy pro úniky plynů

​Klasické systémy pro detekci plynů, používané ke sledování úniků z potrubí nebo nádob se stlačeným plynem v průmyslovém prostředí, detekují únik plynu pouze v případě, že se plyn dostane do bezprostřední blízkosti senzoru. Vlivy vnějšího prostředí, jako je vítr, mohou zpozdit či znemožnit detekci oblaku plynu klasickými plynovými senzory. Detektor Dräger Polytron® 8900 UGLD ale není těmito faktory prostředí ovlivněn a detekuje úniky plynů z vysokotlakých zdrojů bezprostředně poté, co plyn začne unikat. Efektivní včasné varování při úniku plynů může zabránit zbytečným odstávkám, a tudíž ušetřit čas a peníze.

Dokonalý doplněk vašeho systému detekce plynů.

​Přístroj Dräger Polytron 8900 rozšiřuje řadu přístrojů Polytron 8000 o akustickou detekci úniku plynů. Všechny transmittery této řady mají stejný design a identické uživatelské rozhraní. Jednotné uživatelské rozhraní zajistí, že stávajícím uživatelům postačí jen krátké zaškolení pro obsluhu a údržbu. Přístroj Polytron 8900 UGLD dokonale doplňuje stávající systémy detekce plamenů a plynů spolehlivými a včasnými výstrahami při úniku.

Poskytuje výsledky, které jsou dobře srozumitelné

​Pro snadnou interpretaci výsledků jsou naměřené hodnoty na displeji přístroje Polytron 8900 UGLD znázorněny jako 0 až 100 procent rozsahu plné citlivosti v decibelech. Hladina ultrazvuku se okamžitě zobrazuje a přenáší, což umožňuje snadnou interpretaci. Alarmy se nastavují na konkrétní úrovni nad předem stanovenou úrovní šumu na pozadí. Navíc lze v ovládacím systému nastavit časové zpoždění až 30 sekund.

Přístroj dokáže detekovat úniky plynů i v hlučných průmyslových prostředích

Výrobní procesy generují hluk, který je většinou ve slyšitelném spektru. Úniky plynu z tlakových nádob při tlaku nad 10 barů generují jak slyšitelný zvuk, tak neslyšitelný ultrazvuk. Protože je Polytron 8900 naladěn na měření v ultrazvukovém spektru, může snadno rozpoznat úniky plynů s rychlostí úniku 100 g/s v kruhu o poloměru až 20 metrů.

Robustní design a plně utěsněný senzor

​Polytron 8900 UGLD je transmitter v pevném závěru se senzorem usazeným v galvanicky izolovaném pouzdru s jiskrovou bezpečností. Senzor je ultrazvukový mikrofon, který je dokonale uzavřen v PVCC, takže je neproniknutelně chráněn před vodou a nečistotami. Zajišťuje spolehlivé měření a nepotřebuje dodatečnou ochranu před vlivy prostředí. Pravidelná kalibrace není nezbytná, ale na rozdíl od jiných UGLD na trhu je kalibrace možná a s nabízenými kalibračními sadami také snadná. Očekávaná doba životnosti ultrazvukového senzoru je více než 10 let.

Soubory ke stažení

Polytron 8900 UGLD Product Information, cs-cz
Polytron 8900 UGLD Product Information, cs-cz

Transmitter Dräger Polytron® 8900 UGLD je monitor včasného varování pro prostorovou detekci úniků plynů z vysokotlakých zdrojů ve venkovních průmyslových prostředích. Díky ultrazvukovému akustickému senzoru reaguje dříve než konvenční detektory plynů, protože registruje zvuk unikajícího plynu namísto měření koncentrace vzniklého oblaku plynu. Při úniku plynu v okolí transmitteru jsou netěsnosti okamžitě detekovány bez ohledu na směr větru.

Stáhnout

IFU SP Polytron 5xx0, Polytron 8xx0 - Notes on Approval - 4544300 en-me
IFU SP Polytron 5xx0, Polytron 8xx0 - Notes on Approval - 4544300 en-me

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

Limited Manufacturer Guarantee_Garantiekarte Polytron 8100, 8200, 87x0, 8900 9300655 (ed 02), en, de
Limited Manufacturer Guarantee_Garantiekarte Polytron 8100, 8200, 87x0, 8900 9300655 (ed 02), en, de

Stáhnout

Kontaktujte Dräger

woman with blonde hair

Dräger Safety

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 234 660 260

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30