Dräger Polytron® 8900 UGLD

​Transmitter Dräger Polytron® 8900 UGLD je monitor včasného varování pro prostorovou detekci úniků plynů z vysokotlakých zdrojů ve venkovních průmyslových prostředích. Díky ultrazvukovému akustickému senzoru reaguje dříve než konvenční detektory plynů, protože registruje zvuk unikajícího plynu namísto měření koncentrace vzniklého oblaku plynu. Při úniku plynu v okolí transmitteru jsou netěsnosti okamžitě detekovány bez ohledu na směr větru.

Ultrazvuková detekce úniků

  • ​Senzor: Ultrazvukový senzor
  • Instalace:  v zajištěném provedení nebo pevný závěr 
  • Rozhraní: 4-20 mA, relé a HART®
  • Stupeň krytí: IP 65/66/67 a SIL 2
  • Zvláštní informace: Displej, detekce úniků vysokotlakých plynů

Technologie ultrazvukového senzoru – systém včasné výstrahy pro úniky plynů

​Klasické systémy pro detekci plynů, používané ke sledování úniků z potrubí nebo nádob se stlačeným plynem v průmyslovém prostředí, detekují únik plynu pouze v případě, že se plyn dostane do bezprostřední blízkosti senzoru. Vlivy vnějšího prostředí, jako je vítr, mohou zpozdit či znemožnit detekci oblaku plynu klasickými plynovými senzory. Detektor Dräger Polytron® 8900 UGLD ale není těmito faktory prostředí ovlivněn a detekuje úniky plynů z vysokotlakých zdrojů bezprostředně poté, co plyn začne unikat. Efektivní včasné varování při úniku plynů může zabránit zbytečným odstávkám, a tudíž ušetřit čas a peníze.

Dokonalý doplněk vašeho systému detekce plynů.

​Přístroj Dräger Polytron 8900 rozšiřuje řadu přístrojů Polytron 8000 o akustickou detekci úniku plynů. Všechny transmittery této řady mají stejný design a identické uživatelské rozhraní. Jednotné uživatelské rozhraní zajistí, že stávajícím uživatelům postačí jen krátké zaškolení pro obsluhu a údržbu. Přístroj Polytron 8900 UGLD dokonale doplňuje stávající systémy detekce plamenů a plynů spolehlivými a včasnými výstrahami při úniku.

Poskytuje výsledky, které jsou dobře srozumitelné

​Pro snadnou interpretaci výsledků jsou naměřené hodnoty na displeji přístroje Polytron 8900 UGLD znázorněny jako 0 až 100 procent rozsahu plné citlivosti v decibelech. Hladina ultrazvuku se okamžitě zobrazuje a přenáší, což umožňuje snadnou interpretaci. Alarmy se nastavují na konkrétní úrovni nad předem stanovenou úrovní šumu na pozadí. Navíc lze v ovládacím systému nastavit časové zpoždění až 30 sekund.

Přístroj dokáže detekovat úniky plynů i v hlučných průmyslových prostředích

Výrobní procesy generují hluk, který je většinou ve slyšitelném spektru. Úniky plynu z tlakových nádob při tlaku nad 10 barů generují jak slyšitelný zvuk, tak neslyšitelný ultrazvuk. Protože je Polytron 8900 naladěn na měření v ultrazvukovém spektru, může snadno rozpoznat úniky plynů s rychlostí úniku 100 g/s v kruhu o poloměru až 20 metrů.

Robustní design a plně utěsněný senzor

​Polytron 8900 UGLD je transmitter v pevném závěru se senzorem usazeným v galvanicky izolovaném pouzdru s jiskrovou bezpečností. Senzor je ultrazvukový mikrofon, který je dokonale uzavřen v PVCC, takže je neproniknutelně chráněn před vodou a nečistotami. Zajišťuje spolehlivé měření a nepotřebuje dodatečnou ochranu před vlivy prostředí. Pravidelná kalibrace není nezbytná, ale na rozdíl od jiných UGLD na trhu je kalibrace možná a s nabízenými kalibračními sadami také snadná. Očekávaná doba životnosti ultrazvukového senzoru je více než 10 let.

Soubory ke stažení

Polytron 8900 UGLD Product Information, cs-cz
Polytron 8900 UGLD Product Information, cs-cz

Transmitter Dräger Polytron® 8900 UGLD je monitor včasného varování pro prostorovou detekci úniků plynů z vysokotlakých zdrojů ve venkovních průmyslových prostředích. Díky ultrazvukovému akustickému senzoru reaguje dříve než konvenční detektory plynů, protože registruje zvuk unikajícího plynu namísto měření koncentrace vzniklého oblaku plynu. Při úniku plynu v okolí transmitteru jsou netěsnosti okamžitě detekovány bez ohledu na směr větru.

Stáhnout

Dräger Polytron 8xxx DTM HART® Setup V2.2.0.722
Dräger Polytron 8xxx DTM HART® Setup V2.2.0.722

Stáhnout

Limited Manufacturer Guarantee_Garantiekarte Polytron 8100, 8200, 87x0, 8900 9300655 (ed 02), en, de
Limited Manufacturer Guarantee_Garantiekarte Polytron 8100, 8200, 87x0, 8900 9300655 (ed 02), en, de

Stáhnout

PolySoft 1.11.0 Setup

Kontaktujte Dräger

Contact Us Image Draeger Safety Products

Dräger Safety

​Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 234 660 260

​Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

​Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30

Prodej Ostrava, Hasiči

​Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice

+420 556 674 661