Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Zviditelněte ventilaci. Využívejte přínosy elektrické impedanční tomografie (EIT) pro sebe a své pacienty. Pomocí přístroje PulmoVista® 500 můžete vizualizovat distribuci ventilace v jednotlivých oblastech plic – neinvazivně, v reálném čase a přímo u lůžka.

Vizualizace celého ventilačního cyklu v reálném čase

Strategie ventilace s ochranou plic požaduje optimální nastavení PEEP a dechového objemu. Nalezení a udržení těchto zásadních nastavení během terapie je náročné - dokonce pro zkušené klinické lékaře. Globální parametry, které odrážejí stav plic jako celku, neposkytují nepřetržitý obraz funkce plic pacienta. Bez kontinuálních regionálních informací je určení, jaká je odezva různých oblastí plic na terapeutickou intervenci v čase, redukováno na odhad. Elektrický impedanční tomograf PulmoVista 500 Vám umožňuje kontinuálně a přímo sledovat ventilaci v různých oblastech plic, a tím usnadňuje rozvoj individualizované terapie.

Přímé sledování a monitorování terapeutických manévrů

PulmoVista 500 umožňuje vyhodnotit regionální distribuci ventilace a také změny plicních objemů na konci výdechu. Můžete účinky terapeutických manévrů a monitorovat výsledky v průběhu času. Díky těmto informacím vám PulmoVista 500 pomáhá zachovat nejlepší možnou distribuci vzduchu v plicích a mít k dispozici aktuální informace o tom, jaké účinky mohou mít na ventilaci různé stavy, například atelektáza, nadměrná inflace, air trapping, pleurální výpotek nebo pneumotorax.

Kontinuální, neinvazivní zobrazování u lůžka

Funkci plic můžete monitorovat po dobu až 24 hodin přímo u lůžka. Flexibilní silikonový pás s 16 integrovanými elektrodami se snadno umístí kolem hrudníku pacienta a připojí k přístroji PulmoVista 500. Nedochází k invazivním nebo stresujícím manévrům. Nedochází k ionizujícímu záření. Pacient není transportován.

Cenné informace na dosah

Elektrický impedanční tomograf PulmoVista 500 vytváří kromě obrazů i globální a regionální impedanční křivky a parametry v reálném čase. Poskytuje také zobrazení vývojových trendů o distribuci ventilace a změnách v objemu nplic na konci výdechu, které vám umožňují porovnat aktuální stav plic s předchozím stavem. Kromě toho vám náhled „Diagnostika“ umožní pohodlně provést analýzu distribuce ventilace, regionální změny compliance (CW, CL) a zpoždění v regionální ventilaci (RVD) a je tedy obzvláště vhodný pro vyhodnocení léčebných výkonů, například manévru PEEP. Tyto informace vám mohou pomoci vytvořit si ucelenější obrázek a řídit strategii ventilace s ochranou plic v průběhu léčby.

PulmoVista® je obchodní značka společnosti Dräger.

Odhad elasticity plic a hrudní stěny za pomoci modulu PressurePod

​Transpulmonální tlak (Ptp) a ezofageální tlak (Pes) umožňují rozlišit elastické chování plic a hrudní stěny, vypočítat míru spontánního dechového úsilí a určit maximální tlak působící na plicní tkáň. PressurePod od společnosti Dräger lze připojit k přístroji PulmoVista 500, aby poskytoval informace o tlaku v dýchacích cestách, tlaku v jícnu a tlaku v žaludku pacienta. Na základě analýzy odvozených parametrů, jako je transpulmonální tlak, můžete posoudit mechaniku plic.

PulmoVista® je značka výrobku společnosti Dräger.

Soubory ke stažení

PulmoVista 500 Product Information, cs
PulmoVista 500 Product Information, cs

Stáhnout

Katalog: Příslušenství pro neonatální péči (PDF)
Katalog: Příslušenství pro neonatální péči (PDF)

Suitable for a wide range of clinical applications, we supply you with over 2,000 accessory item solutions. From breathing masks to flow sensors to disposable and reusable breathing circuits, we design and develop all our products according to your specific requirements.

Stáhnout

Option Advanced Data Analysis Package (ADAP), en
Option Advanced Data Analysis Package (ADAP), en

Extends the funtionallity of PulmoVista 500 for use in advanced clinical and research settings.

Stáhnout

Declaration of Conformity_Pulmovista 500
IFU PulmoVista 500 SW1.3n 9511003 cs
IFU SP Pediatric Patient Interface 9056508 de-me
MD104-025-2105-005 Pressure Pod Declaration of Conformity
PulmoVista 500 sw 1.30 PI, cz

Kontaktujte Dräger

man with brown hair contact us

Dräger Medical

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 272 760 141

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30