Dräger Pulsar 7000

​Přístroje Dräger Pulsar 7000 jsou stacionární detektory plynů s otevřenou cestou, určené pro detekci výbušných uhlovodíkových plynů a par. Robustní konstrukce a výjimečně krátká doba odezvy činí z produktů řady Dräger Pulsar 7000 spolehlivé řešení vašich požadavků v ropném, plynárenském a chemickém průmyslu.

Spolehlivé a rychlé měření

​Přístroj Pulsar 7000 detekuje široké spektrum uhlovodíků v plynném skupenství. Jde například o metan, propan a etylén. Hromadění kritické koncentrace těchto plynů lze měřit na vzdálenost až 200 metrů s odezvou dvě sekundy. Stavové kontrolky LED vysílače a přijímače signalizují provozuschopnost přístrojů. Průběžná automatická kontrola dále posiluje bezpečnost. Je-li intenzita signálu nedostatečná kvůli znečištění optiky nebo jiným vnějším vlivům, vygeneruje se nastavitelný alarmový signál pro upozornění na potřebu provedení údržby. I v tomto případě systém zůstává v provozuschopném stavu a nadále je schopen detekovat plyny. Výhodou tohoto řešení je zvýšená provozní bezpečnost a možnost plánování údržby tak, aby nedocházelo k neočekávaným výpadkům. Přístroj Pulsar 7000 je vhodný k použití v bezpečnostních systémech až do úrovně SIL 2.

Spolehlivá funkce i v nepříznivém počasí

​Spolehlivost je zaručena nejen v ideálním počasí. Proti mlze, oparu, silnému dešti a sněžení je Pulsar 7000 vybaven režimem práce se zvýšenou frekvencí blikání i intenzitou světla. Kompenzuje tak zvýšenou absorpci infračerveného záření v důsledku změny okolních podmínek. Vyhřívaná optika zabraňuje srážení vody a tvorbu ledu na čočkách.

Snadné seřízení, konfigurace a uvedení do provozu

​Seřízení polohy vysílače a přijímače a následné uvedení systému do provozu snadno zvládne jediná osoba bez potřeby použití teleskopu či seřizovacího zrcadla. Po počátečním hrubém seřízení polohy podle odhadu se provádí přesné seřízení směru vysílače a přijímače pomocí seřizovacích šroubů a přenosného terminálu. Seřízení se zobrazuje v souřadném systému s cílovou optikou nebo formou číselných souřadnic. Zabudovaná kalibrační funkce zařízení Pulsar 7000 nevyžaduje manuální nastavení ani testovací plyn. Po seřízení polohy se zahájí automatické seřízení nulového bodu s kontrolou systému, jež zakončuje uvedení systému do provozu. Všechny parametry se uloží a následně se budou používat k detekci odchylek seřízení směru a znečištění čoček.

Diagnostika v místě instalace

​Přenosný terminál lze používat k prediktivní údržbě a k cílenému odstraňování problémů. Kromě podpory seřizování směru a nastavování nulového bodu toto rozhraní poskytuje rovněž konfigurační a diagnostické funkce. Komplexní diagnostiku lze provádět počítačovým programem Dräger PolySoft.

Dokumentovaná bezpečnost - protokol a integrovaná data

​Nástroj pro protokolování integrovaných dat ukládá poslední chyby, výstrahy a události. Jde například o přerušení dráhy signálu, alarmy výskytu plynu, výstražné signály a veškeré problémy se seřízením směru a s napájením. Datalogger disponuje hodinovým protokolem naměřených hodnot. Zaznamenávají se důležitá data: hodnoty výskytu plynu, síla signálu a teplota. Tato data jsou k dispozici pro posledních deset týdnů provozu. I po uplynutí této doby jsou informace k dispozici formou týdenních souhrnů pro posledních deset let provozu.

Správný model pro jakýkoli účel

​Řada přístrojů Pulsar 7000 poskytuje vhodné modely pro většinu účelů použití. Námořní modely jsou vybaveny spojovací skříňkou z nerezové oceli a kabelovými průchodkami. Jsou tak velmi robustní a odolávají drsným podmínkám. Model určený k montáži na potrubí můžete použít k detekci plynu v potrubních vedeních. Systém je navržen speciálně pro instalaci v šachtách.

Soubory ke stažení

Pulsar 7000 Series Product Information, cs-cz
Pulsar 7000 Series Product Information, cs-cz

Přístroje Dräger Pulsar 7000 jsou stacionární detektory plynů s otevřenou cestou, určené pro detekci výbušných uhlovodíkových plynů a par. Robustní konstrukce a výjimečně krátká doba odezvy činí z produktů řady Dräger Pulsar 7000 spolehlivé řešení vašich požadavků v ropném, plynárenském a chemickém průmyslu.

Stáhnout

Limited Manufacturer Guarantee_Garantiekarte Pulsar 7000 Serie 9300654 (ed 02), en, de
Limited Manufacturer Guarantee_Garantiekarte Pulsar 7000 Serie 9300654 (ed 02), en, de

Stáhnout

Konformitätserklärung auf Schutz gegen Eindringen (IP66/67)  / Declaration of Conformity on Ingress Protection (IP66/67)
Konformitätserklärung auf Schutz gegen Eindringen (IP66/67) / Declaration of Conformity on Ingress Protection (IP66/67)

Stáhnout

Kontaktujte Dräger

woman with blonde hair

Dräger Safety

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 234 660 260

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30