Dräger Pulsar 7000

​Přístroje Dräger Pulsar 7000 jsou stacionární detektory plynů s otevřenou cestou, určené pro detekci výbušných uhlovodíkových plynů a par. Robustní konstrukce a výjimečně krátká doba odezvy činí z produktů řady Dräger Pulsar 7000 spolehlivé řešení vašich požadavků v ropném, plynárenském a chemickém průmyslu.

Spolehlivé a rychlé měření

​Přístroj Pulsar 7000 detekuje široké spektrum uhlovodíků v plynném skupenství. Jde například o metan, propan a etylén. Hromadění kritické koncentrace těchto plynů lze měřit na vzdálenost až 200 metrů s odezvou dvě sekundy. Stavové kontrolky LED vysílače a přijímače signalizují provozuschopnost přístrojů. Průběžná automatická kontrola dále posiluje bezpečnost. Je-li intenzita signálu nedostatečná kvůli znečištění optiky nebo jiným vnějším vlivům, vygeneruje se nastavitelný alarmový signál pro upozornění na potřebu provedení údržby. I v tomto případě systém zůstává v provozuschopném stavu a nadále je schopen detekovat plyny. Výhodou tohoto řešení je zvýšená provozní bezpečnost a možnost plánování údržby tak, aby nedocházelo k neočekávaným výpadkům. Přístroj Pulsar 7000 je vhodný k použití v bezpečnostních systémech až do úrovně SIL 2.

Spolehlivá funkce i v nepříznivém počasí

​Spolehlivost je zaručena nejen v ideálním počasí. Proti mlze, oparu, silnému dešti a sněžení je Pulsar 7000 vybaven režimem práce se zvýšenou frekvencí blikání i intenzitou světla. Kompenzuje tak zvýšenou absorpci infračerveného záření v důsledku změny okolních podmínek. Vyhřívaná optika zabraňuje srážení vody a tvorbu ledu na čočkách.

Snadné seřízení, konfigurace a uvedení do provozu

​Seřízení polohy vysílače a přijímače a následné uvedení systému do provozu snadno zvládne jediná osoba bez potřeby použití teleskopu či seřizovacího zrcadla. Po počátečním hrubém seřízení polohy podle odhadu se provádí přesné seřízení směru vysílače a přijímače pomocí seřizovacích šroubů a přenosného terminálu. Seřízení se zobrazuje v souřadném systému s cílovou optikou nebo formou číselných souřadnic. Zabudovaná kalibrační funkce zařízení Pulsar 7000 nevyžaduje manuální nastavení ani testovací plyn. Po seřízení polohy se zahájí automatické seřízení nulového bodu s kontrolou systému, jež zakončuje uvedení systému do provozu. Všechny parametry se uloží a následně se budou používat k detekci odchylek seřízení směru a znečištění čoček.

Diagnostika v místě instalace

​Přenosný terminál lze používat k prediktivní údržbě a k cílenému odstraňování problémů. Kromě podpory seřizování směru a nastavování nulového bodu toto rozhraní poskytuje rovněž konfigurační a diagnostické funkce. Komplexní diagnostiku lze provádět počítačovým programem Dräger PolySoft.

Dokumentovaná bezpečnost - protokol a integrovaná data

​Nástroj pro protokolování integrovaných dat ukládá poslední chyby, výstrahy a události. Jde například o přerušení dráhy signálu, alarmy výskytu plynu, výstražné signály a veškeré problémy se seřízením směru a s napájením. Datalogger disponuje hodinovým protokolem naměřených hodnot. Zaznamenávají se důležitá data: hodnoty výskytu plynu, síla signálu a teplota. Tato data jsou k dispozici pro posledních deset týdnů provozu. I po uplynutí této doby jsou informace k dispozici formou týdenních souhrnů pro posledních deset let provozu.

Správný model pro jakýkoli účel

​Řada přístrojů Pulsar 7000 poskytuje vhodné modely pro většinu účelů použití. Námořní modely jsou vybaveny spojovací skříňkou z nerezové oceli a kabelovými průchodkami. Jsou tak velmi robustní a odolávají drsným podmínkám. Model určený k montáži na potrubí můžete použít k detekci plynu v potrubních vedeních. Systém je navržen speciálně pro instalaci v šachtách.

Soubory ke stažení

Pulsar 7000 Series Product Information, cs-cz
Pulsar 7000 Series Product Information, cs-cz

Přístroje Dräger Pulsar 7000 jsou stacionární detektory plynů s otevřenou cestou, určené pro detekci výbušných uhlovodíkových plynů a par. Robustní konstrukce a výjimečně krátká doba odezvy činí z produktů řady Dräger Pulsar 7000 spolehlivé řešení vašich požadavků v ropném, plynárenském a chemickém průmyslu.

Stáhnout

Limited Manufacturer Guarantee_Garantiekarte Pulsar 7000 Serie 9300654 (ed 02), en, de
Limited Manufacturer Guarantee_Garantiekarte Pulsar 7000 Serie 9300654 (ed 02), en, de

Stáhnout

Gas List Brochure, en
Gas List Brochure, en

List of detectable gases and vapours.

Stáhnout

PolySoft 1.11.0 Setup

Kontaktujte Dräger

Contact Us Image Draeger Safety Products

Dräger Safety

​Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 234 660 260

​Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

​Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30

Prodej Ostrava, Hasiči

​Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice

+420 556 674 661