Dräger Quaestor 7000

Všechny statické a dynamické zkoušky jsou s přístrojem Quaestor 7000 firmy Dräger uskutečňovány plně automaticky. Všechny zkoušky jsou řízeny nově vyvinutým programovým vybavením, jehož obsluha je zcela intuitivní. Pro uživatele to zaručuje vysokou efektivitu, pohodlí a rychlost.

Plně automatické statické a dynamické zkoušky

Zkušební proces je plně automatický. Automatické otevírání a zavírání ventilů urychluje proces a manuální zásahy už nejsou zapotřebí. Také spínací bod výstrahy nízkého tlaku je automaticky zaznamenáván pomocí externího mikrofonu. Servisní technik díky tomu může využít čas, po který zkouška probíhá, k jiným aktivitám.

Ergonomické a flexibilní tlakové přípojky

Tlakové přípojky systému Quaestor 7000 firmy Dräger mají ergonomickou a flexibilní konstrukci. Středotlak je přiváděn dlouhou hadicí, aby se odstranilo nebezpečí netěsností a odporu způsobovaných dalšími prodlužovacími hadicemi. Otočná výstupní přípojka středotlaku kromě toho zkracuje vzdálenost mezi dýchací přípojkou ventilu plicní automatiky a otvorem masky nebo dýchacího adaptéru, např. pokud byla zkušební hlava otočena o 90 stupňů.

Intuitivní software

Software, který je součástí dodávky, obsahuje komplexní databázi parametrů předem instalovaných zařízení, kterou lze pozměnit nebo i doplnit. Díky pokynům pro uživatele a grafickým prvkům je postup ručních zkoušek lehce srozumitelný, takže je mohou uskutečňovat i nezkušení uživatelé. Po každé dokončené zkoušce se pro účely dokumentace sestaví zpráva o výsledku zkoušky. Systém umožňuje na přání zákazníka sestavit seznam termínů zkoušek, který poskytuje časové informace o zkouškách, jež by se měly uskutečnit. Software uživateli rovněž umožňuje, aby si sám vytvářel své vlastní zkušební postupy, události a intervaly.

Možnosti komplexních zkoušek

Přístroj Quaestor 7000 firmy Dräger je k dispozici ve čtyřech různých verzích, které umožňují podrobovat zkouškám funkci a těsnost celoobličejových masek, ochranných protichemických obleků, dýchacích zařízení s rozvodem stlačeného vzduchu a dýchacích přístrojů na stlačený vzduch. V případě potřeby jsou možné také zkoušky potápěčských přístrojů (SCUBA), dýchacích přístrojů s uzavřeným okruhem (CCBA) a pojistných ventilů (SV). Vysoce přesná měření nezávislá na výrobci zkoušeného zařízení jsou uskutečňována podle normy ČSN EN 137 a směrnice VFDB č. 0804.

Optimální těsnost při nasazení všech velikostí masek

Zkušební hlava se může bez omezení otáčet a v případě potřeby ji lze i sejmout. To uživateli umožňuje pružně přizpůsobit strukturu zkoušky, aby co možno nejvíce odpovídala jeho individuálním požadavkům. Gelový povrch tváře zkušební hlavy, který napodobuje pružnost kůže na obličeji člověka, kromě toho optimalizuje těsné dosednutí pro všechny běžné velikosti masek.

Chytrá příslušenství

Součástí dodávky jsou externí mikrofon pro detekci spínacího bodu výstrahy nízkého tlaku a speciálně konstruovaný držák, který poskytuje možnost pohodlného odložení tlakoměru nebo přístroje Bodyguard firmy Dräger během zkoušky. Jako volitelné příslušenství je k dispozici skříň QSI, která zajišťuje zvukovou izolaci při zkoušce výstrahy nízkého tlaku. Kromě toho může být na zkušební hlavu instalován držák pro všechny kombinace maska-přilba. Navíc lze namontovat držák pro dýchací přístroj se stlačeným vzduchem, který umožňuje jeho umístění ve výšce očí.

Soubory ke stažení

Quaestor 7000 Product Information, en-gb
Quaestor 7000 Product Information, en-gb

All static and dynamic tests of the Dräger Quaestor 7000 are carried out fully automatically. Controlled by the newly developed software, each test is carried out intuitively.

Stáhnout

Portfolio Highlight Brochure  Fire Services, sk
Portfolio Highlight Brochure Fire Services, sk

Stáhnout

Portfolio Highlight Brochure Fire Services, cz
Portfolio Highlight Brochure Fire Services, cz

Stáhnout

Protector Software V7.2.0

Kontaktujte Dräger

Contact Us Image Draeger Safety Products

Dräger Safety

​Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 234 660 260

​Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

​Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30

Prodej Ostrava, Hasiči

​Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice

+420 556 674 661