Dräger Quaestor 8000

​Všechny statické i dynamické testy s přístrojem Dräger Quaestor 8000 probíhají plně automaticky. Každý test se ovládá osvědčeným softwarem Protector a provádí se intuitivně. To vám zaručuje vysokou efektivitu díky pohodlí a rychlosti.

Plně automatické statické a dynamické testy

​Proces testování je plně automatizován. Automatické otevírání a uzavírání ventilů tento proces urychluje a ruční zásah již není dále zapotřebí. Externí mikrofon také automaticky zachycuje akustický signál výstrahy na nízký tlak. Quaestor 8000 dokáže odečítat údaje z přístroje Dräger Bodyguard, pokud je vybaven volitelnou kolébkou, takže nivelace měřidla probíhá zcela automaticky.

Komplexní možnosti testování

​Dräger Quaestor 8000 je k dostání v pěti různých verzích. V každé verzi může testovat funkčnost a těsnost celoobličejových masek, protichemických obleků, systémů s přívodem vzduchu a dýchacích přístrojů na stlačený vzduch. V případě potřeby jsou možné také testy potápěčských přístrojů (SCUBA), dýchacích přístrojů s uzavřeným okruhem (CCBA) a bezpečnostních ventilů (SV). Vysoce přesná a na výrobci nezávislá měření se provádějí podle normy EN 137.

Ergonomické a všestranné tlakové přípojky

​Tlakové přípojky přístroje Dräger Quaestor 8000 jsou navrženy tak, aby byly ergonomické a všestranné. Středotlaký vstup je vybaven prodlužovací hadicí, která eliminuje riziko netěsností a odporu způsobeného dalšími prodlužovacími hadicemi. Otočný středotlaký výstup navíc zmenšuje vzdálenost mezi dýchací přípojkou plicní automatiky a otvorem masky nebo dýchacím adaptérem, např. pokud je zkušební hlava otočená o 90 stupňů.

Optimální těsnost při nasazení pro všechny velikosti masek

​Zkušební hlava se může bez omezení otáčet a v případě potřeby ji lze sejmout. To uživateli umožňuje pružně přizpůsobit strukturu testu, aby co možno nejvíce odpovídal jeho individuálním požadavkům. Gelový povrch tváře zkušební hlavy, který napodobuje pružnost kůže lidského obličeje, optimalizuje těsnost všech běžných velikostí masek.

Intuitivní software

​Software, který je součástí dodávky, obsahuje komplexní databázi parametrů předem instalovaných zařízení, kterou lze pozměnit nebo i doplnit. Díky pokynům pro uživatele a grafickým prvkům jsou manuální kroky testů přestavovány způsobem snadno pochopitelným i pro nezkušené uživatele. Po každém dokončeném testu je pro účely dokumentace vytvořena zpráva o výsledku testu. Volitelně používaný seznam termínů testů poskytuje včasné informace o testech, které je nutno v dohledné době provést. Software uživateli rovněž umožňuje navrhovat vlastní testovací postupy, události a intervaly.

Nová stavová kontrolka LED

​Nová stavová kontrolka LED vás pomocí různých barev informuje o tom, že test stále probíhá, a následně také o tom, s jakým výsledkem byl dokončen.

Více místa díky menšímu tělu přístroje

​Díky kompletnímu přepracování elektronických a pneumatických součástí je nové tělo přístroje o 4 cm užší, takže máte více místa na práci. Přístroj zůstane i nadále kompatibilní s předchozím nastavením pracovního stolu.

Inteligentní příslušenství

​Součástí dodávky jsou externí mikrofon pro detekci akustického signálu výstrahy na nízký tlak a speciálně navržený držák, který zajišťuje pohodlnou klidovou polohu manometru nebo systému Dräger Bodyguard. Volitelné příslušenství v podobě skříně QSI Box zaručuje protihlukovou izolaci výstrahy na nízký tlak. Kromě toho může být na zkušební hlavu instalován držák pro všechny kombinace maska-přilba. Navíc lze namontovat držák pro dýchací přístroj na stlačený vzduch, který umožňuje jeho umístění ve výšce očí.

Soubory ke stažení

Quaestor 8000 Product Information, cs-cz
Quaestor 8000 Product Information, cs-cz

Všechny statické i dynamické testy s přístrojem Dräger Quaestor 8000 probíhají plně automaticky. Každý test se ovládá osvědčeným softwarem Protector a provádí se intuitivně. To vám zaručuje vysokou efektivitu díky pohodlí a rychlosti.

Stáhnout

IFU Quaestor 4000/6000/8000 - 9300326 fr-me
IFU Quaestor 4000/6000/8000 - 9300326 fr-me

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

Portfolio Highlight Brochure  Fire Services, sk
Portfolio Highlight Brochure Fire Services, sk

Stáhnout

Portfolio Highlight Brochure Fire Services, cz
Protector Software V8.3.1

Kontaktujte Dräger

woman with blonde hair

Dräger Safety

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 234 660 260

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30