Detektor chladiva

​Zajistěte si spolehlivý monitoring těsnosti vašeho chladicího systému. Náš detektor automaticky detekuje odpovídající chladivo již v rozsahu koncentrací ppm. Můžete tak bezpečně monitorovat dodržování expozičních limitů na pracovišti.

Vyšší bezpečnost, nižší náklady a lepší ochrana klimatu

​Chladicí systémy dnes najdete téměř ve všech oblastech logistiky a průmyslu. Protože je technicky téměř nemožné je hermeticky utěsnit, každý rok se do životního prostředí uvolňuje až 30 % z jejich chladicí náplně. Díky detekčním systémům Dräger však můžete včas odhalit i ty nejmenší netěsnosti a zahájit nápravná opatření. Tím zvýšíte bezpečnost svého systému, ušetříte na nákladech za chladiva a elektřinu a ještě významně pomůžete chránit klima.

Rychlá a spolehlivá detekce chladiva

​Detektor chladiva je vybaven nedisperzní infračervenou technologií (NDIR) a rychle a spolehlivě detekuje chladivo v okolní atmosféře i při koncentracích několika ppm. Technologie optického měření pracuje na základě fyzikálních principů – bez chemických reakcí a opotřebení součástek. Tato stabilita měření vám zajišťuje bezpečnost při provozu chladicího systému. Snižuje také náklady na ověřování a rekalibraci.

Vysoká přesnost v rámci expozičních limitů na pracovišti

​Infračervený senzor měří chladivo v rozsazích ppm, takže lze únik detekovat včas. Usnadní vám také dodržování expozičních limitů na pracovišti. Detektor chladiva připojíte přes analogové nebo digitální rozhraní s centrální jednotkou Dräger k varovnému systému detekce plynů. Alarm vás pak včas upozorní na překročení nastavených hodnot.

Rychlá instalace a snadná manipulace

​Tento kompaktní detektor s krytím IP54 se snadno instaluje pomocí čtyř šroubů a jednoho kabelového vstupu. Konstrukce vstupu plynu umožňuje rychlou výměnu plynu a krátkou dobu odezvy. Můžete na něj také připevnit kalibrační adaptér a zkontrolovat i nakalibrovat detektor s minimálním úsilím. Přístroj nastavíte pomocí tlačítek na předním panelu. Kontrolky LED poskytují uživateli vizuální zpětnou vazbu o příslušném stavu přístroje a pomáhají vám při navigaci v menu.

Plnění aktuálních legislativních požadavků

​Detektor splňuje aktuální požadavky Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a zajišťuje monitorování chladicích systémů pomocí systému pro detekci úniků (LDS).

Širokopásmové připojení – měření několika plynů současně

​S naším širokopásmovým detektorem chladiv lze měřit několik druhů plynů při jedné instalaci. Přístroj je z výroby nakalibrován na rozsah 2000 ppm R134a, je ale také ideálním řešením k měření R125, R404a, R407a, R410a, R448a, R449a a R407f. Naměřené hodnoty lze korigovat pomocí jednoduchých korekčních koeficientů, které jsou uloženy v softwaru detektoru plynů, a získat tak přesné výsledky.

Soubory ke stažení

Refrigerant Transmitter Product Information, cs
Refrigerant Transmitter Product Information, cs

Sledujte spolehlivě těsnost chladicích systémů. Náš detektor chladiva automaticky detekuje požadovanou látku i při koncentracích několika ppm. Můžete tak bezpečně monitorovat dodržování hygienických limitů na pracovišti.

Stáhnout

Kontaktujte Dräger

woman with blonde hair

Dräger Safety

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 234 660 260

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30