Transmitter SF6

​Transmitter SF6 je ideální k měření koncentrace fluoridu sírového v sektoru vysokonapěťových soustav. Přístroj lze použít jak jako detektor úniku plynu, tak i ke sledování kvality plynu ve spínačích izolovaných plynem nebo transformátorech.

Vyšší bezpečnost, nižší náklady a lepší ochrana ovzduší

​Při izolaci rozvaděčů, spínačů a transformátorů se používá fluorid sírový (SF6). Hermetické utěsnění těchto systémů je technicky téměř nemožné, takže emise mohou unikat do životního prostředí. Díky detekčním systémům značky Dräger však můžete i ty nejmenší netěsnosti včas odhalit a zahájit nápravná opatření. Tím zvýšíte bezpečnost systému, ušetříte na nákladech za SF6 a elektřinu a ještě významně pomůžete ochraně klimatu.

Rychlá a spolehlivá detekce SF6

​Detektor je vybaven nedisperzní infračervenou technologií (NDIR), která rychle a spolehlivě detekuje SF6 v okolní atmosféře i při koncentracích několika ppm. Optická měřicí technika pracuje na základě fyzikálních principů – bez chemických reakcí a opotřebení součástek. Toto spolehlivé monitorování vám zajistí bezpečnost při provozu izolačního systému. Snižuje také náklady na ověřování a rekalibraci.

Vysoká přesnost v rozsahu hygienických limitů na pracovišti

​Infračervený senzor změří SF6 již v rozsahu ppm, takže lze úniky detekovat včas. Usnadní vám také dodržení hygienických limitů na pracovišti. Detektor SF6 připojte přes analogové nebo digitální rozhraní s řídicí jednotkou Dräger k plynovému varovnému systému. Ten vás pak včas upozorní na překročení nastavených hodnot.

Rychlá instalace a snadná manipulace

​Tento kompaktní detektor skrytím IP54 se snadno instaluje – stačí čtyři šrouby a připojení jednoho kabelu. Konstrukce vstupu okolního plynu umožňuje rychlou výměnu plynu a krátkou dobu odezvy. Na vstup plynu můžete také připevnit kalibrační adaptér a s minimálními nároky detektor zkontrolovat a nakalibrovat. Nastavení přístroje se ovládá pomocí tlačítek na předním panelu. Diody LED poskytují uživateli vizuální zpětnou vazbu o stavu přístroje a usnadňují orientaci v menu.

Splnění současných legislativních požadavků

​Detektor splňuje aktuální požadavky Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a zajišťuje monitorování chladicích systémů a plynem izolovaných spínačů (GIS) pomocí systému detekce úniků (LDS).

Soubory ke stažení

SF6 Transmitter Product Information, cz
SF6 Transmitter Product Information, cz

Transmitter SF6 je ideální k měření koncentrace fluoridu sírového v sektoru vysokonapěťových soustav. Přístroj lze použít jak jako detektor úniku plynu, tak i ke sledování kvality plynu ve spínačích izolovaných plynem nebo transformátorech.

Stáhnout

Kontaktujte Dräger

Contact Us Image Draeger Safety Products

Dräger Safety

​Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 011 852

​Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30