Dräger Saver PP

Přetlakový únikový dýchací přístroj Saver PP umožňuje bezpečný, efektivní a snadný únik z nebezpečných prostředí i za přítomnosti H2S. Toto přetlakové dýchací zařízení se snadno nasazuje, pracuje zcela automaticky, obsahuje integrovanou celoobličejovou masku a je ho možno použít v kombinaci s dalším bezpečnostním vybavením, jako jsou například chrániče sluchu či přilby.

Když na čase hraje roli

V krizových situacích se mohou podmínky rychle zhoršit. V okolní atmosféře se může objevit kouř nebo toxické výpary a jedinou dostupnou možností je rychlý únik. Záchranný přístroj Dräger Saver PP je určen k použití vyškoleným personálem. Při otevření se záchranný přístroj Dräger Saver PP automaticky aktivuje a začne dodávat nepřetržitý přívod stlačeného vzduchu do plicní automatiky. Saver PP poskytuje uživateli dostatečnou dobu potřebnou k bezpečnému opuštění oblasti.

Vysoká viditelnost i za nepříznivých podmínek

Přístroj Saver PP, který se dodává buď ve vaku, nebo s tvrdým obalem, lze snadno připevnit ke stěně na důležitých místech v potenciálně nebezpečných prostorech. Jak černé antistatické tvrdé obaly, tak jasně oranžové vaky jsou vybaveny fotoluminiscenčními popisem a reflexními pruhy zajišťujícími zvýšenou viditelnost, a to i za podmínek se zhoršenou viditelností. Přístroj Saver PP je kompaktní a lehký a lze jej nosit buď jako tašku na hrudi, nebo přes rameno. Je vyroben z vysoce odolných materiálů, je omyvatelný, obsahuje zpomalovač hoření a je odolný vlhku a vodě.

Až 15 minut vzduchu na záchranu života

Dräger Saver PP využívá jednoduchý, bezporuchový systém redukce s vynikajícími průtokovými charakteristikami. Může být opatřen tlakovými nádobami, které mohou pojmout zásobu vzduchu na 10 nebo 15 minut. Po falešném alarmu lze přístroj snadno resetovat. Tlaková nádoby lze znovu plnit bez potřeby speciálních nástrojů.

Celoobličejová maska Panorama Nova

Celoobličejová maska Panorama Nova, která se dodává se záchranným přístrojem Saver PP, je dalším vysoce kvalitním výrobkem společnosti Dräger. Tato spolehlivá celoobličejová maska se vyznačuje nízkým výdechovým odporem, zajišťuje vynikající periferní vidění a sama se odmlžuje. Elastický náhlavní upínací systém se dá rychle nasadit v krizové situaci a drží masku bezpečně na místě i v náročných podmínkách. Masku lze nosit společně s chrániči sluchu a přilbami.

Integrovaná hadice pro připojení k externím přívodům vzduchu

U přístroje Saver PP existuje možnost vybavení zabudovanou vzduchovou hadicí pro připojení k externím středotlakým přívodům vzduchu, které se běžně vyskytují ve výstrojních stanicích a na havarijních shromaždištích. Tato funkce přináší uživateli potenciálně život zachraňující ochranu v dlouhotrvajících únikových situacích. Připevnění i odejmutí hadice je rychlé, bezpečné a snadné. K dispozici jsou konektory CEJN jako standardní, nebo Forster či Hansen jako volitelné.

Nízkoúdržbová, ekonomická ochrana

Pokud místní předpisy nestanoví jinak, záchranný přístroj Dräger Saver PP by měl vyžadovat malý až nulový servis a údržbu po prvních 10 let. Průzor jak na měkké tašce, tak na pevném obalu vám snadno umožní kontrolovat tlakoměr tlakové lahve, aniž byste přístroj vybalovali. Kontroly je nutno provádět v pravidelných intervalech. Můžete se pak spolehnout, že záchranný přístroj Dräger Saver PP tam pro vás bude, když jej budete potřebovat.

Odpovídá příslušným standardům a normám

​Přístroj Dräger Saver PP splňuje podstatné zdravotní a bezpečnostní požadavky nařízení (EU) 2016/425 o OOP a je testován a navržen v souladu s normou EN402:2003, certifikátem protipožárního schválení DNV a certifikátem typového schválení DNV. Rovněž splňuje požadavky kapitoly II-2 předpisu SOLAS, směrnice pro námořní vybavení, směrnice pro tlakové vybavení a normy ISO 23269-1:2008. Verze s pevným obalem a s antistatickým měkkým vakem jsou vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 0).

Vysoká úroveň ochrany proti H2S

​Přístroj Saver PP H2S je speciálně vyvinut na ochranu v atmosféře s potenciálně vysokými hladinami H2S. Membrána plicní automatiky, jakožto jedna z nejcitlivějších součástí systému, je navržena tak, aby odolávala i nejvyšším koncentracím H2S, s nimiž se lze setkat při použití v ropném a plynárenském průmyslu po celém světě.

Přístroj Saver PP H2S byl otestován nezávislou zkušební kanceláří za použití reálného simulačního plynu s vlastnostmi a chováním H2S, což umožnilo reprezentativní testování, aby se prokázaly pracovní ochranné faktory minimálně 90 000 ppm. Tím se potvrzuje vhodnost k bezpečné a spolehlivé ochraně pracovníků unikajících z míst, která jsou kontaminována koncentrací až 450 000 ppm H2S, bez překročení STEL1 5 ppm2.

Volitelná tlaková láhev z uhlíkového kompozitu představuje lehčí alternativu umožňující větší pracovní flexibilitu a splňuje řadu mezinárodních norem pro různá průmyslová odvětví v celém světě.

1 krátkodobá mez expozice
2 Vezměte v úvahu místní předpisy.

Varianta do nízkých teplot (až -30 °C)

​K dispozici je varianta do nízkých teplot, která nabízí ochranu uživatele v rozpětí teplot od -30 °C až do +60 °C a rozšiřuje tak možnosti použití. Tento výrobek se dodává buď v oranžovém standardním vaku nebo v černém antistatickém vaku, který poskytuje ještě větší ochranu v extrémně nízkých teplotách.

Soubory ke stažení

Informace o produktu: Dräger Saver PP
Informace o produktu: Dräger Saver PP

Přetlakový únikový dýchací přístroj Saver PP umožňuje bezpečný, efektivní a snadný únik z nebezpečných prostředí i za přítomnosti H2S. Tento přetlakový dýchací přístroj se snadno nasazuje, pracuje zcela automaticky, obsahuje integrovanou celoobličejovou masku a je ho možno použít v kombinaci s dalším bezpečnostním vybavením, jako jsou například chrániče sluchu či přilby.

Stáhnout

Approval: Dräger Saver PP (PDF)
Approval: Dräger Saver PP (PDF)

Stáhnout

EC Declaration of Conformity MED
EC Declaration of Conformity MED

Stáhnout

Emergency Escape poster, cz
IFU Saver PP Series 3366206 cs
IFU Saver PP Series 3366441 sk
IFU Saver PP with SMPC 3366189 cs
IFU Saver PP with SMPC 3366201 sk
Saver PP (Module B and D) EG-Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity

Technické údaje

Klíčová fakta

Typ výrobku
Přetlakový nouzový únikový prostředek se zabudovanou celoobličejovou maskou
Ochrana proti
Náhlý výskyt toxických plynů a/nebo nedostatek kyslíku
Přídatná vysoká ochrana před H2S
Únikový čas v minutách
10 nebo 15 (závisí na modelu)
Druh tlakové láhve
Saver PP10: 2 l 200 bar (hliník); Saver PP15: 3 l 200 bar (ocel); Saver PP15 CC: 3 l 200 bar (kompozit z uhlíkových vláken)
Hmotnost
7,6 Kg

Fyzikální parametry

Lze kombinovat s brýlemi a vousy
Lze kombinovat s chrániči sluchu nebo přilbami atd.
Otvor pro krk
Varianta do nízkých teplot (až -30 °C)

Možnosti balení a nošení

Měkký vak
Pevný obal
Antistatický kufřík
Upevnění na stěnu
Lze rovněž nosit ve vaku na hrudi
Lze nosit na rameni

Certifikáty

EN1146 (2005)
EN 402:2003
Osvědčení DNV GL o požární homologaci a osvědčení o typové homologaci
SOLAS, kapitola II-2
Směrnice pro námořní vybavení
Směrnice pro vybavení pod tlakem
ISO 23269-1:2008
Vhodné k použití ve výbušných atmosférách (zóna 0)
✓ (pouze verze Saver CF s tvrdým obalem a antistatickým měkkým vakem)

Porovnat se souvisejícími produkty

Kontaktujte Dräger

woman with blonde hair

Dräger Safety

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 234 660 260

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30