Dräger Savina 300 NIV

Co možná nejméně invazivní, či invazivní dle potřeby. Plicní ventilátor Savina 300 NIV od společnosti Dräger s automatickou kompenzací netěsností ve všech ventilačních režimech umožňuje bezproblémový přechod z kyslíkové terapie s vysokým průtokem na neinvazivní ventilaci nebo invazivní ventilaci. Vestavěná turbína s rychlou dobou odezvy a externí baterie umožňují přístroji pracovat nezávisle na centrálním rozvodu plynů.

Vysoký výkon neinvazivní ventilace

Asynchronie mezi pacientem a ventilátorem je běžný, ale často nerozpoznaný a nedostatečně řešený problém při neinvazivní ventilaci (NIV), který se může vyskytovat až u 25 % ventilovaných pacientů1. Většinou souvisí s chybějícími triggery a opožděným cyklováním spojeným s úniky2.

 • Důležitým ukazatelem účinnosti ventilátoru je inspirační prodleva, což je doba od zahájení inspiračního úsilí, kterou ventilátor potřebuje k dosažení přetlaku v dýchacích cestách pacienta. Dlouhá inspirační prodleva významně zvyšuje dechovou práci pacienta3. Ventilátor Savina 300 NIV velmi rychle reaguje na triggerování a jeho tlaková kapacita snižuje dechovou práci a nepohodlí pacientů, což vede k pozoruhodně nízkému indexu asynchronie4.
 • K úniku dochází nejen při nádechu, ale také při výdechu. Pokud nelze přesně změřit únik vzduchu při výdechu, vede to k nepřesné kompenzaci cílových dechových objemů3. Přístroj Savina 300 účinně kompenzuje úniky vzduchu a dodává předepsaný dechový objem bez ohledu na únik vzduchu nebo inspirační úsilí4.
 • U pacientů s tlakovou podpůrnou ventilací využívající předem zvolená kritéria inspiračního cyklování (ukončení) může dojít k asynchronii výdechu5. Kromě toho studie ukazují, že nastavení cyklování musí být individuální, protože faktory, jako je např. reakční doba dýchacího systému a dechová frekvence, pravděpodobně ovlivní, jak pacient reaguje6. U všech přístrojů Savina 300 lze individuálně nastavit ukončení inspíria podle vlastností plic a způsobu dýchání pacienta, a tím dosáhnout lepšího přizpůsobení.

Kyslíková terapie s vysokým průtokem

Porovnání vysokoprůtokové kyslíkové terapie za použití nosní kanyly ve srovnání s kyslíkovou terapií za použití Venturiho masky prokázalo lepší okysličení, pohodlí a klinické výsledky. Tato studie prokázala, že při použití vysokoprůtokového kyslíkového systému s nosní kanylou se snížila potřeba neinvazivní ventilace přibližně o 80 %, bylo méně epizod desaturace kyslíkem asi o 66 %, potřeba reintubace se snížila přibližně o 80 % a doba pobytu pacientů na JIP se zkrátila průměrně asi o 1,3 dne7

 • Vysokoprůtoková kyslíková terapie přispívá k zotavení po extubaci a neinvazivní ventilaci: propláchnutí anatomického mrtvého prostoru, čímž se funkčně zmenší mrtvý prostor a zlepší se účinnost dýchání8
 • Ošetřující zdravotníci mají zjednodušenou organizaci svého pracovního času, protože u lůžka pacienta může zůstat stále stejný přístroj, stačí prostě jen vyměnit rozhraní mezi pacientem a okruhem: provést nastavení pro vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii za použití nosní kanyly
 • Přístroj zvyšuje pohodlí pacienta díky měkké nosní koncovce, která dobře padne a netlačí. Vyskytuje se méně kožních lézí a dalších nežádoucích účinků souvisejících s používáním masek9. Ohřev a zvlhčování směsi plynů dále zlepšuje jak snášení terapie pacientem, tak terapeutickou účinnost10, 11, 12

Snadné použití

Plicní ventilátor Savina 300 NIV lze snadno ovládat v jakékoli situaci, takže se zkracuje doba potřebná k zaškolení a snižuje se výskyt lidských chyb.

 • Konstrukce ventilátoru může mít významný dopad na bezpečnost pacientů a zkušenost uživatelů, a to kvůli špatnému uživatelskému rozhraní nebo potížím s fyzickým nastavením přístroje. Přístroje Savina 300 se snadno používají. Všechny užitečné volby najdete přímo na hlavní obrazovce. Displej se snadno konfiguruje a nabídka je velmi intuitivní13. Tato jistota při používání může také přispět ke zkrácení doby zaškolení.
 • Automatická kontrola přístroje provede uživatele příslušnými kroky testu formou dialogu s otázkami a odpověďmi, který umožňuje rychlou připravenost k provozu.
 • Alarmy jsou signalizovány opticky a akusticky. Kontrolka alarmu bliká v barvě odpovídající prioritě alarmu, stejně jako iniciační parametr a odpovídající naměřená hodnota alarmu. Alarm s nejvyšší prioritou je signalizován akusticky. Toto inteligentní zpracování alarmů umožňuje rychlou reakci v případě alarmových situací u pacienta.
 • Čištění, dezinfekce a sterilizace jsou základem prevence a zvládání infekcí v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Lze tak zvýšit bezpečnosti pacientů i ošetřujícího personálu. Zároveň by měl být proces čištění vždy co nejúčinnější. Přístroje Savina 300 mají hladký, jasný povrch a zaoblené tvary, které zajišťují snadné a účinné čištění. Díky odolnosti materiálů lze povrchy ošetřovat stejnými ověřenými dezinfekčními prostředky jako u ostatních přístrojů Dräger.

Nezávislost na centrálním rozvodu plynů a externím napájení

Přístroj Savina 300 NIV stlačuje vzduch odebíraný z okolí a tím vytváří dýchací plyn*, takže může fungovat nezávisle na centrálním rozvodu plynů.

 • Vestavěná turbína s rychlou dobou odezvy a kontinuálním vysokým průtokem až 250 L/min
 • Pět hodin nezávislé ventilace díky zabudovaným a externím bateriím

* Kyslík musí být dodáván z centrálního rozvodu plynů, z kyslíkových láhví nebo z nízkotlakého zdroje kyslíku

1 Cammarota G et al. Comfort During Non-invasive Ventilation. Front. Med. 9:874250.
2 Moerer O et al. Patient-Ventilator Interaction During Non-invasive Ventilation in Simulated COPD. RESPIRATORY CARE JANUARY 2016 VOL 61 NO1.
3 De Luca A. Leak Compensation Algorithms: The Key Remedy to Noninvasive Ventilation Failure? RESPIRATORY CARE • JANUARY 2017 VOL 62 NO 1.
4 Castro S 2022; A bench study of critical care ventilators: performance analysis. DOI: 
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1518818/v1
5 Gonzales J. 2011. Expiratory Asynchrony and Inspiratory Cycling Criteria. 
https://rtmagazine.com/disorders-diseases/chronic-pulmonarydisorders/copd/expiratory-asynchrony-and-inspiratory-cycling-criteria/
6 Moerer O et al. Patient-Ventilator Interaction During Non-invasive Ventilation in Simulated COPD. RESPIRATORY CARE JANUARY 2016 VOL 61 NO1.
7 Maggiore SM, et al. Nasal-High-Flow vs Venturi Mask Oxygen Therapy after Extubation: Effects on Oxygenation, Comfort, and Clinical Outcome. Am J Respir Crit Care Med. 1. Aug. 2014; 190 (3): 282-8
8 Dysart K, et al. Research in high flow therapy: Mechanisms of action. Respiratory Medicine 2009;103(10):1400-5. [PUBMED: 19467849], 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19467849
9 Brill AK. How to avoid interface problems in acute noninvasive ventilation, DOI:10.1183/20734735.003414, Breathe, September 2014, Volume 10, No 3.
10 Vargas F, et al. Physiologic Effects of High-Flow Nasal Cannula Oxygen in Critical Care Subjects, Respir Care. 2015 Oct;60(10): 1369-76. doi: 10.4187/respcare.03814. Epub 2015 May 5.
11 Roca O, et al. Current evidence for the effectiveness of heated and humidified high flow nasal cannula supportive therapy in adult patients with respiratory failure. Crit Care. 2016 Apr 28;20(1):109. doi: 10.1186/s13054-016-1263-z
12 Cuquemelle E, et al. Heated and humidified high-flow oxygen therapy reduces discomfort during hypoxemic respiratory failure. Respir Care. 2012 Oct;57(10):1571-7. Epub 2012 Mar 12
13 Dr. Ioana Simion, Colentina Clinical Hospital in Bucharest, Romania. Non-invasive ventilation (NIV) with the Dräger Savina® 300 ventilators
14 9 Frat JP, et al. High-flow nasal oxygen therapy and noninvasive ventilation in the management of acute hypoxemic failure. Ann Transl Med. Jul ;5(14):297
15 Schwabbauer N, et al. Nasal high-flow oxygen therapy in patients with hypoxic resp. failure: effect on functional and subjective resp. parameters comp. to conventional oxygen therapy and non-invasive ventilation. BMC Anesthesiol. 2014 Aug 7;14:66. doi: 10.1186/1471-2253-14-66. eCollection 2014.
16 Girault C, et al. Interface Strategy during non-invasive positive pressure ventilation for hypercapnic acute respiratory failure. Crit. Care Med., 2009, 37(1): 124-131


Soubory ke stažení

Declaration of Conformity_Savina 300
Declaration of Conformity_Savina 300

Stáhnout

Did you know? (Trigger), en
Did you know? (Trigger), en

Stáhnout

Did you know? (Trigger), en
Did you know? (Trigger), en

Stáhnout

IFU Savina 300 SW 5.n 9054941 cs
IFU Savina 300 SW 5.n 9054952 sk
Savina 300 NIV Product Information, cz
ZNÁTE? (dead space volume), cz
ZNÁTE? (Peepi), cz

Kontaktujte Dräger

man with brown hair contact us

Dräger Medical

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 272 760 141

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30