Řada Scio Four

Hodnoty O2, CO2, N2O a prchavých anestetik máte stále na očích: Výrobky řady Scio Four lze použít s monitorem Infinity® kdekoli, kde je to zapotřebí.

Přesné měření plynů v reálném čase

Ať už se jedná o inspirační nebo exspirační hodnoty O2, CO2, N2O či anestetika: Řada Dräger Scio Four poskytuje přesné a spolehlivé hodnoty, které jsou přenášeny do monitoru Dräger Infinity a zobrazovány v reálném čase.

Rozšiřitelná řešení pro každé použití

​Řada Scio Four zahrnuje čtyři různé verze: mezi jednotlivé možnosti patří automatické určení anestetika a také měření plynné směsi a integrované měření O2 (viz technické údaje na straně 5).

Díky modulární konstrukci je řada Scio Four flexibilní a rozšiřitelná. Máte-li na vašem přístroji Fabius integrované měření O2, modul měření plynů bez senzoru kyslíku splní vaše potřeby. To znamená, že si můžete pořídit pouze systém, který potřebujete – nic více, nic méně.

Zlepšená bezpečnost pacientů během operace

​Řada Scio Four toho umí víc než jen měřit koncentraci plynů v dýchacím okruhu. Při použití v kombinaci s monitory Dräger Infinity jsou zobrazovány hodnoty MAC pro anestetika, což vám pomůže vyhnout se nedostatečnému dávkování nebo předávkování. To znamená, že můžete zachovat optimální koncentrace plynů a současně zajistit adekvátní ventilaci.

Máte také možnost měřit inspirační a exspirační koncentrace O2 pomocí paramagnetického senzoru kyslíku. Tento způsob měření nevyžaduje – na rozdíl od elektrochemických senzorů – žádný zdroj napájení. To pro vás znamená úsporu nákladů.

Waterlock® 2: lepší ochrana před kontaminací

​Řada Scio Four je vybavena kondenzační nádobkou WaterLock 2. Póry o velikosti 2 μm v její dvojité hydrofobní membráně umožňují volný průchod plynů a současně účinně brání mikrobiální kontaminaci a kondenzaci. I při náročných podmínkách, jako je anestezie s minimálním průtokem, kdy může být problémem silná kondenzace, je zajištěna přesná kapnografie. Ve vzorkovacích a čisticích plynech nedochází ke kondenzaci. Velmi úsporný WaterLock 2 lze kdykoli vyprázdnit a vyžaduje výměnu pouze jednou měsíčně.

Vyrobeno pro Infinity® a další přístroje

​Řada Scio Four je speciálně navržena k použití s monitorovacími systémy Dräger Infinity*. Stačí připojit modul měření plynů, a váš monitor Infinity zobrazí všechny vytvořené hodnoty. Zástupce společnosti Dräger vám může pomoci určit, které monitory Dräger Infinity jsou pro vás nejlepší.

* Např. Delta, Delta XL a Vista XL (nejsou k dispozici ve všech zemích)

Soubory ke stažení

Declaration of Conformity
Declaration of Conformity

Stáhnout

IFU SP Scio Four Modules 9054090 ME
IFU SP Scio Four Modules 9054090 ME

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

Kontaktujte Dräger

man with brown hair contact us

Dräger Medical

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 272 760 141

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30