Dräger SmartPilot® View

Tento software vizualizuje komplexní synergie anestetik a předpovídá jejich účinky na základě farmakodynamického modelování pro současný stav i výhledový průběh celkové anestezie. SmartPilot View mění abstraktní údaje přístroje na komplexní vizuální informace, které podporují rozhodování o přesnější a pro pacienta optimalizovanou titraci anestetik.

Zlepšené dávkování léků

SmartPilot View je software, který na základě populačních modelů vypočítává a předpovídá kombinované účinky běžně používaných analgetik a hypnotik. Může poskytnout lékaři podporu při intraoperačním podávání léků individualizovaným a optimalizovaným způsobem, což může přispět k:

 • lepší hemodynamické stabilitě
 • lépe kontrolovanému stavu pacienta, a to jak během úvodu do anestezie, tak i během udržovací fáze
 • zabránění nadměrnému dávkování a dobře řízenému zotavení (rychlejšímu probuzení), aby se snížilo riziko pooperačního deliria

Podpora rozhodování

SmartPilot View podporuje rozhodování tím, že složité farmakokinetické a farmakodynamické výpočty převádí na snadno interpretovatelné vizuální informace:

 • zobrazuje aktuální hloubku anestezie a správný poměr hypnotik a analgetik (oranžová tečka)
 • zobrazuje 20minutovou předpověď hloubky anestezie (bílá šipka)
 • komunikuje s vybranými infuzními pumpami a na základě aktuálních rychlostí pump a nastavení odpařovače zobrazí funkci „Co když...“ funkce ukazuje, jaký vliv by měla změna rychlosti podávání nebo bolus
 • vestavěná funkce předběžné předpovědi („Co když...“) pro rychlost infuzní pumpy a nastavení anesteziologického přístroje

Zlepšená efektivita pracovních postupů

SmartPilot View podporuje naše pracovní postupy tím, že:

 • usnadňuje dokumentaci často prováděných uživatelských zásahů v protokolech v průběhu celého chirurgického výkonu prostřednictvím značek událostí, např. LOC (ztráta vědomí, Loss of Consciousness), Intub. (intubace), Cut (incize), Move (pohyb), Extub. (extubace) a další. Značky událostí lze na časové ose kdykoli přesouvat a mazat.
 • automatický příjem informací o dávkování léků z anesteziologických přístrojů Dräger a připojených kompatibilních dávkovacích pump, aby se ruční zadávání údajů snížilo na minimum

Komplexní vizualizace

SmartPilot View umožňuje anesteziologovi okamžitý přístup ke stavu anestezie a podávaným lékům během celého chirurgického výkonu. Následující parametry podporují intuitivní a rychlé sestavení stavu pacienta:

 • Izobolové křivky na 2D schématu představují oblasti pravděpodobnosti, jak bude pacient reagovat na definovaný bolestivý podnět, a označují úroveň anestezie, např. TOL 90, TOL 50, TOSS
 • funkce historie na 2D schématu pro sledování úrovně anestezie od začátku případu
 • vypočtený index NSRI (Noxious Stimulus Response Index) zobrazený jako číselná hodnota a jako trendový graf
 • zobrazení minulosti (40 min), současnosti a náhledu (20 min) vypočtených koncentrací podávaných hypnotik, opioidů a svalových relaxancií v místě účinku
 • bispektrální index (BIS), index kvality signálu SQI v %
 • kontinuita případu z předsálí pro uvedení do anestezie do hlavního operačního sálu

Optimalizované využití operačních sálů a jednotek poanestetické péče (PACU)

SmartPilot View může přispět k optimalizaci doby využití operačního sálu a jednotek poanestetické péče:

 • ukazatel v podobě sloupcového grafu pro odhad doby probuzení
 • dávkování léků optimalizované pro pacienta může pomoci snížit riziko předávkování, a tím i prodloužení pobytu na jednotce poanestetické péče

Specifické funkce v kombinaci s anesteziologickými pracovními stanicemi Dräger

SmartPilot View běží na dotykových panelových počítačích pro zdravotnické účely* a lze jej kombinovat s anesteziologickými přístroji Dräger, jako jsou např. řada Primus®, Perseus® A500, Zeus® Infinity® Empowered a řada Atlan®. Tyto kombinace mohou nabídnout další zlepšení pracovních postupů:

 • přenos hodnot naměřených parametrů ventilace a koncentrace jednotlivých plynů
 • Funkce „Co když“ pro zobrazení vypočteného účinku nastavení prchavého anestetika ještě před jeho potvrzením (pouze v kombinaci s přístrojem Zeus IE)
 • automatický přenos nastavení otočného ovladače odpařovače Vapor® 3000 a D-Vapor® 3000 a naměřených hodnot ventilace a koncentrace plynů (pouze v kombinaci s přístrojem Perseus 500 s funkcí VaporView).
* Výjimka: integrovaná funkce SmartPilot View systému Zeus IE běží na hlavní obrazovce anesteziologického přístroje Zeus IE.

Soubory ke stažení

IFU SmartPilot View SW 3.1 - Zeus IE - 9055554 cs
IFU SmartPilot View SW 3.1 - Zeus IE - 9055554 cs

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

IFU SmartPilot View SW 3.12 - Zeus IE - 9511255 cs
IFU SmartPilot View SW 3.12 - Zeus IE - 9511255 cs

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

Kontaktujte Dräger

Contact Us Image Hospital Products

Dräger Medical

​Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

​Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

​Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30