Dräger SmartPilot® View

Tento software vizualizuje komplexní synergie anestetik a předpovídá jejich účinky na základě farmakodynamického modelování pro současný stav i výhledový průběh celkové anestezie. SmartPilot View mění abstraktní údaje přístroje na komplexní vizuální informace, které podporují rozhodování o přesnější a pro pacienta optimalizovanou titraci anestetik.

Zlepšené dávkování léků

SmartPilot View je software, který na základě populačních modelů vypočítává a předpovídá kombinované účinky běžně používaných analgetik a hypnotik. Může poskytnout lékaři podporu při intraoperačním podávání léků individualizovaným a optimalizovaným způsobem, což může přispět k:

 • lepší hemodynamické stabilitě
 • lépe kontrolovanému stavu pacienta, a to jak během úvodu do anestezie, tak i během udržovací fáze
 • zabránění nadměrnému dávkování a dobře řízenému zotavení (rychlejšímu probuzení), aby se snížilo riziko pooperačního deliria

Podpora rozhodování

SmartPilot View podporuje rozhodování tím, že složité farmakokinetické a farmakodynamické výpočty převádí na snadno interpretovatelné vizuální informace:

 • zobrazuje aktuální hloubku anestezie a správný poměr hypnotik a analgetik (oranžová tečka)
 • zobrazuje 20minutovou předpověď hloubky anestezie (bílá šipka)
 • komunikuje s vybranými infuzními pumpami a na základě aktuálních rychlostí pump a nastavení odpařovače zobrazí funkci „Co když...“ funkce ukazuje, jaký vliv by měla změna rychlosti podávání nebo bolus
 • vestavěná funkce předběžné předpovědi („Co když...“) pro rychlost infuzní pumpy a nastavení anesteziologického přístroje

Zlepšená efektivita pracovních postupů

SmartPilot View podporuje naše pracovní postupy tím, že:

 • usnadňuje dokumentaci často prováděných uživatelských zásahů v protokolech v průběhu celého chirurgického výkonu prostřednictvím značek událostí, např. LOC (ztráta vědomí, Loss of Consciousness), Intub. (intubace), Cut (incize), Move (pohyb), Extub. (extubace) a další. Značky událostí lze na časové ose kdykoli přesouvat a mazat.
 • automatický příjem informací o dávkování léků z anesteziologických přístrojů Dräger a připojených kompatibilních dávkovacích pump, aby se ruční zadávání údajů snížilo na minimum

Komplexní vizualizace

SmartPilot View umožňuje anesteziologovi okamžitý přístup ke stavu anestezie a podávaným lékům během celého chirurgického výkonu. Následující parametry podporují intuitivní a rychlé sestavení stavu pacienta:

 • Izobolové křivky na 2D schématu představují oblasti pravděpodobnosti, jak bude pacient reagovat na definovaný bolestivý podnět, a označují úroveň anestezie, např. TOL 90, TOL 50, TOSS
 • funkce historie na 2D schématu pro sledování úrovně anestezie od začátku případu
 • vypočtený index NSRI (Noxious Stimulus Response Index) zobrazený jako číselná hodnota a jako trendový graf
 • zobrazení minulosti (40 min), současnosti a náhledu (20 min) vypočtených koncentrací podávaných hypnotik, opioidů a svalových relaxancií v místě účinku
 • bispektrální index (BIS), index kvality signálu SQI v %
 • kontinuita případu z předsálí pro uvedení do anestezie do hlavního operačního sálu

Optimalizované využití operačních sálů a jednotek poanestetické péče (PACU)

SmartPilot View může přispět k optimalizaci doby využití operačního sálu a jednotek poanestetické péče:

 • ukazatel v podobě sloupcového grafu pro odhad doby probuzení
 • dávkování léků optimalizované pro pacienta může pomoci snížit riziko předávkování, a tím i prodloužení pobytu na jednotce poanestetické péče

Specifické funkce v kombinaci s anesteziologickými pracovními stanicemi Dräger

SmartPilot View běží na dotykových panelových počítačích pro zdravotnické účely* a lze jej kombinovat s anesteziologickými přístroji Dräger, jako jsou např. řada Primus®, Perseus® A500, Zeus® Infinity® Empowered a řada Atlan®. Tyto kombinace mohou nabídnout další zlepšení pracovních postupů:

 • přenos hodnot naměřených parametrů ventilace a koncentrace jednotlivých plynů
 • Funkce „Co když“ pro zobrazení vypočteného účinku nastavení prchavého anestetika ještě před jeho potvrzením (pouze v kombinaci s přístrojem Zeus IE)
 • automatický přenos nastavení otočného ovladače odpařovače Vapor® 3000 a D-Vapor® 3000 a naměřených hodnot ventilace a koncentrace plynů (pouze v kombinaci s přístrojem Perseus 500 s funkcí VaporView).
* Výjimka: integrovaná funkce SmartPilot View systému Zeus IE běží na hlavní obrazovce anesteziologického přístroje Zeus IE.

Soubory ke stažení

SmartPilot View Product Information, cs
SmartPilot View Product Information, cs

Stáhnout

IFU SmartPilot View SW 3.1 - Zeus IE - 9055554 cs
IFU SmartPilot View SW 3.1 - Zeus IE - 9055554 cs

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

IFU SmartPilot View SW 3.12 - Zeus IE - 9511255 cs
IFU SmartPilot View SW 3.12 - Zeus IE - 9511255 cs

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

Kontaktujte Dräger

man with brown hair contact us

Dräger Medical

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 272 760 141

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30