Dräger SmartPilot® View

​SmartPilot® View poskytuje inovativní nejmodernější technologii modelování a komplexní pojetí vizualizace složitých účinků léčiv, umožňující zobrazit aktuální i předpokládané úrovně anestezie. Toto intuitivní zobrazení lze použít pro všechny fáze anestezie.

Komplexní vizualizace

​SmartPilot View využívá široce uznávané pacientské modely k výpočtu a vizualizaci farmakokinetických a farmakodynamických informací a zobrazuje vypočtenou úroveň anestezie. Zároveň zobrazuje i nejdůležitější hemodynamické parametry, čímž personálu umožňuje jediným pohledem intuitivně a rychle zjistit stav pacienta.

Rozsáhlá databáze lékařských poznatků

​SmartPilot View má rozsáhlou databázi farmakokinetických a farmakodynamických pacientských modelů. Díky vizualizaci těchto poznatků na systému SmartPilot View má anesteziolog okamžitý přístup k potřebným informacím.

Optimalizace postupu

​SmartPilot View řeší hlavní výzvy anestetického postupu tím, že vám pomáhá hladce navodit a udržovat potřebné úrovně anestezie a rovněž umožňuje správně načasované a bezbolestné procitnutí pacienta. Díky systému SmartPilot View, si již během podávání léků může anesteziolog zobrazit aktuální vypočítanou úroveň anestezie a jediným pohledem se ujistit, jaký je její předpokládaný další vývoj. To může usnadnit optimalizaci podávání anestetik a řízení analgezie. SmartPilot View zjednodušuje odhad potřebného dávkování jednotlivých léků.

Navržen pro platformy anesteziologických pracovních stanic Primus a Zeus a přístroje Perseus A500.

​Systém SmartPilot® View lze kombinovat s přístroji Primus®, Primus® Infinity® Empowered, Perseus® A500, Zeus® a Zeus® Infinity® Empowered. Dokáže automaticky přenášet nejrůznější údaje z těchto anesteziologických pracovních stanic. Při použití s přístrojem Zeus® Infinity® Empowered může prediktivní funkce zobrazit vypočtený účinek změny nastavení úrovně anestezie dokonce ještě před jejím potvrzením.

Běžné funkce

  • ​Funguje na Dräger Infinity C700 for IT a dalších počítačích pro lékařské účely.
  • Snadná přístupnost prostřednictvím záložek se zobrazením jednotlivých aplikací (jen v kombinaci se softwarem Infinity Explorer)
  • Predikce úrovně anestezie na základě farmakokinetických a farmakodynamických parametrů
  • Editovatelná databáze léků
  • Datový přenos kompatibilních nastavení dávkovací pumpy (informace o kompatibilitě viz technické údaje)

Specifické funkce v kombinaci s anesteziologickými pracovními stanicemi Dräger

  • ​Primus Infinity Empowered: Automatický přenos hodnot naměřených parametrů ventilace a koncentrace jednotlivých plynů
  • Perseus A500: Automatický přenos nastavení otočného ovladače odpařovačů Vapor 3000 a hodnot naměřených parametrů ventilace a koncentrace jednotlivých plynů
  • Zeus Infinity Empowered: Predikce na základě automaticky přenášených nastavení, naměřených hodnot a konfigurace použitých léků; Funkce "Co když"

Soubory ke stažení

IFU SmartPilot View SW 3.1 - Zeus IE - 9055554 cs
IFU SmartPilot View SW 3.1 - Zeus IE - 9055554 cs

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

IFU SmartPilot View SW 3.12 - Zeus IE - 9511255 cs
IFU SmartPilot View SW 3.12 - Zeus IE - 9511255 cs

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

Kontaktujte Dräger

Contact Us Image Hospital Products

Dräger Medical

​Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

​Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

​Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30