Vista Gateway

Naše řešení pro monitorování pacientů VistaGatewayvám umožní předávání informací opacientech, jako jsou události alarmů, vitální funkce a údaje ADT, mezi sítí Vista a vašístávající nemocniční sítí. Nabízí automatické a bezdrátové dokumentování až 256 pacientů,čímž omezuje ruční zadávání a zlepšuje neustálý přístup k údajům, klinické rozhodování abezpečnost pacientů.

Plně integrovaná pracovní stanice

Systém pro monitorování pacientů Vista je kompletní řešení pro celé oddělení, které podporuje jednotky intenzivní péče, operační sály, urgentní příjem, neonatologické jednotky intenzivní péče a všeobecná nemocniční oddělení. Je integrací vitálních funkcí, záznamů alarmů, ADT i dat z terapeutických přístrojů, což vám umožňuje kompletní klinické zobrazení. Při používání Vista Gateway získáte automatické nahrávání komplexních dat o pacientech do nemocničního informačního systému až pro 256 lůžek v síti Vista. Datové propojení s nemocničním informačním systémem umožňuje přístup k důležitým informacím o pacientech a automatizovaný sběr dat, což vám usnadní provádět včasná a informovaná klinická rozhodnutí.

Konektivita systémů

Možnost zabezpečeného předávání údajů o pacientech podporuje klinické rozhodování, snižuje nutnost manuálního zadávání a pomáhá zajišťovat úplnost záznamů o pacientech. Vista Gateway je kompatibilní s naším centrálním monitorovacím systémem Vista a s lůžkovými monitory Vista a monitory pro rychlé měření, které umožňují odesílání dat do nemocničního informačního systému. Prostřednictvím Vista Gateway lze do nemocniční sítě odesílat data z terapeutických přístrojů s připojením k systému Medibus, stejně jako údaje o vitálních funkcích a další data. Vista Gateway navíc splňuje standardy kybernetické bezpečnosti, což vám pomáhá zajistit zabezpečení vašich přístrojů a údajů o pacientech. Patří sem funkce jako zabezpečený přenos a šifrování dat, automatické časové limity obrazovky a ověřování uživatelů.

Efektivnější pracovní postupy

VistaGateway podporuje výběr identifikátorů pacienta buď na základě ID pacienta (MRN), čísla účtu, nebo čísla návštěvy. Kromě toho umožňuje včasný přístup k údajům o pacientech a automatické nahrávání údajů o pacientech jediným kliknutím. Pro vás to znamená snížení námahy spojené s manuálním zpracováním dokumentace, které může vést k lidským chybám, a úsporu drahocenného času lékařů. Vista Gateway navíc usnadňuje kontrolu a export protokolů.

Komplexní služby

Servis Dräger přesahuje běžné opravy přístrojů. Zvyšuje provozuschopnost vašich přístrojů a minimalizuje případné náklady. Naše služby a komplexní poradenství zajišťují maximální výkon vašich přístrojů a spolehlivost plánování. Průběžná školení vašeho týmu prostřednictvím našich pravidelných a neustále aktualizovaných kurzů vám pomohou dosáhnout nižšího výskytu chyb a zlepšit klinické výsledky.

Soubory ke stažení

IFU Vista Gateway - Data Management Software - Software 1.22 - 2680004 en-me
IFU Vista Gateway - Data Management Software - Software 1.22 - 2680004 en-me

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

Kontaktujte Dräger

man with brown hair contact us

Dräger Medical

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 272 760 141

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30