Dräger X-pid® 9000/9500

​Selektivní PID přístroj pro měření koncentrace plynů je ideální pro uživatele, kteří často provádí testy na přítomnost nebezpečných toxických látek. Benzen, butadien a další těkavé organické sloučeniny jsou rakovinotvorné i v nejnižších koncentracích. Potřeba selektivního měření je nutná kvůli časté přítomnosti jiných plynů a par. Měřicí přístroj přináší výsledky během krátké doby měření a v laboratorní kvalitě.

Dva režimy pro efektivní strategii měření

​Vyhledávací režim „seeker“ je širokopásmové měření pro předběžné testování a lokalizaci bodů měření. Umožňuje nepřetržité měření s přímým odečtem celkové koncentrace všech přítomných organických těkavých látek. Režim „seeker“ má podobné použití jako standardní PID přístroje pro měření plynů.

Režim analýzy („analysis“) umožňuje selektivní měření k monitorování specifických toxických látek. Během několika sekund lze přesně změřit předdefinované cílové sloučeniny. Režim analýzy je podobný analýzám plynové chromatografie prováděným v laboratoři.

Úspora času až 90 %

​Dräger X-pid 9000/9500 nevyžaduje žádnou přípravu a po krátké spouštěcí fázi je připraven k použití. Selektivní měření v režimu analýzy trvá pouze několik sekund. Měření benzenu se spustí stiskem tlačítka a je dokončeno během pouhých 30 sekund. Přístroj je po dalších 60 sekundách připraven k následujícímu měření. V porovnání s jinými detekčními systémy Dräger X-pid 9000/9500 výrazně šetří čas a umožňuje provádět opakovaná měření. Simultánní měření různých látek, jako jsou benzen a butadien, dále redukuje dobu potřebnou k testování.

Úspora nákladů

Provozní náklady přístroje jsou nízké, neboť se k měření nepoužívá žádný spotřební materiál. Uživatelům s potřebou velkého počtu měření se Dräger X-pid 9000/9500 rychle zaplatí. Tento přístroj například nepotřebuje žádné předřadné trubičky, což usnadňuje používání a předchází chybám uživatelů. Při 200 měřeních ročně je Dräger X-pid 9000/9500 obecně finančně úspornější než srovnatelné měřicí systémy.

Lepší selektivita pro větší bezpečnost

​Režim selektivního měření „analysis“ spoléhá na technologii, která odděluje jednotlivé složky přítomné ve směsích plynů. Díky tomu lze provádět specifické měření benzenu, dokonce i když jsou přítomny další těkavé organické sloučeniny, jako jsou toluen a xylen, ve vysokých koncentracích. Křižné citlivosti vůči benzenu jsou sníženy na minimum. Tím dochází k redukci falešně pozitivních výsledků měření a falešných alarmů.

Spolehlivý výkon v nejtěžších podmínkách

​Vlivy faktorů prostředí na výsledky měření, jako jsou variabilní teplota prostředí nebo vysoká vlhkost, jsou minimální. Senzorová jednotka udržuje stálou teplotu vyšší než je teplota okolního vzduchu a odděluje vodní páru od cílových látek. Tak zajišťuje spolehlivé měření i v nejtěžších podmínkách prostředí.

Nízké detekční limity

​Koncentrace toxických sloučenin ve vzduchu na pracovištích nesmí překročit hygienické limitní hodnoty. U rakovinotvorných par, jako je benzen, je povinné vyhodnocovat časově vážené průměry v nízkém rozsahu ppb až ppm. Dräger X-pid 9000/9500 je optimalizován pro měření v tomto rozsahu koncentrací a detekuje benzen již od 50 ppb.

Intuitivní ovládání pomocí mobilní aplikace

​Řízení senzorové jednotky a zpracování naměřených dat se provádí prostřednictvím mobilní aplikace instalované na chytrém telefonu v nevýbušném provedení (dodávka zahrnuje oboje). Velký dotykový displej a prvky známého uživatelského rozhraní se snadno používají. Díky tomu je tato sofistikovaná technologie dostupná široké skupině uživatelů. Zapotřebí nejsou žádné předchozí znalosti ani obsáhlé školení.

Výsledky měření v laboratorní kvalitě

​Zařízení k měření plynů je založeno na technologiích plynové chromatografie (GC) a fotoionizační detekci (PID). Tyto technologie, které jsou v široké míře využívány v laboratořích, mají díky své špičkové analytické charakteristice vysokou míru přijatelnosti. Dräger X-pid 9000/9500 přináší tyto technologie přímo do nebezpečných prostředí kteréhokoli výrobního závodu.

Jednoduchý funkční test a kalibrace

​Funkční test testovacím plynem izobutylenem a toluenem je hotov během dvou minut. Poté je přístroj Dräger X-pid 9000/9500 připraven k použití. Procesem testu je uživatel krok za krokem prováděn uživatelským rozhraním. Kalibrace je hotova během přibližně čtyř minut.

Dva výrobní modely pro různé požadavky

​Existují dva modely tohoto výrobku: 9000 a 9500. Dräger X-pid 9000 je určen pro cílové látky benzen a butadien. Dräger X-pid 9500 nabízí možnost kombinace více než 23 cílových látek do individuálních analytických programů a tím rozšíření možností použití. To znamená, že můžete nezávisle rozšířit databázi cílových sloučenin pro Dräger X-pid 9500.

Soubory ke stažení

ED X-pid approvals
ED X-pid approvals

Stáhnout

IFU X-pid 9000/9500 - Sensor unit - 9300526 sk-me
IFU X-pid 9000/9500 - Sensor unit - 9300526 sk-me

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

Gas detectors, sensors and substances

Dräger gas detectors can be used with different sensors to measure a large number of hazardous substances. Check which sensor fits into this detector by searching for a substance.

Search for substance

Please enter a substance

Product configurations

for the gas detector Dräger X-pid® 9000 / 9500

Utilize for 40 Substances

1 matching Sensor

Kontaktujte Dräger

Contact Us Image Draeger Safety Products

Dräger Safety

​Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 011 852

​Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

​Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30

Prodej Ostrava, Hasiči

​Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice

+420 556 674 661