Dräger X-pid® 9500

Selektivní přístroj s fotoionizačním detektorem (PID) pro měření koncentrace plynů je ideální pro uživatele, kteří často provádějí testy na přítomnost nebezpečných toxických látek. Benzen, butadien a další těkavé organické sloučeniny jsou rakovinotvorné i v nejnižších koncentracích. Potřeba selektivního měření je nutná kvůli časté přítomnosti jiných plynů a par. Měřicí přístroj přináší výsledky během krátké doby měření a v laboratorní kvalitě.

Dva režimy pro efektivní strategii měření

Vyhledávací režim „seeker“ je širokopásmové měření pro předběžné testování a lokalizaci bodů měření. Umožňuje nepřetržité měření s přímým odečtem celkové koncentrace všech přítomných organických těkavých látek. Režim „seeker“ má podobné použití jako standardní PID přístroje pro neselektivní měření plynů.

Režim analýzy („analysis“) umožňuje selektivní měření k monitorování specifických toxických látek. Během několika sekund lze přesně změřit předdefinované cílové sloučeniny. Režim analýzy je podobný analýzám plynové chromatografie prováděným v laboratoři.

Úspora času až 90 %

Přístroj Dräger X-pid 9500 nevyžaduje žádnou přípravu a po krátké spouštěcí fázi je připraven k použití. Selektivní měření v režimu analýzy trvá pouze několik sekund. Měření benzenu se spustí stiskem tlačítka a je dokončeno během pouhých 30 sekund. Přístroj je po dalších 60 sekundách připraven k následujícímu měření. V porovnání s jinými detekčními systémy Dräger X-pid 9500 výrazně šetří čas a umožňuje provádět opakovaná měření. Simultánní měření různých látek, jako jsou benzen a butadien, dále redukuje potřebnou dobu pro měření.

Úspora nákladů

Provozní náklady přístroje jsou nízké, neboť se k měření nepoužívá žádný spotřební materiál. Uživatelům s potřebou velkého počtu měření se Dräger X-pid 9500 rychle zaplatí. Tento přístroj například nepotřebuje žádné předřadné trubičky, což usnadňuje používání a předchází chybám uživatelů. Při 200 měřeních ročně je Dräger X-pid 9500 obecně finančně úspornější než srovnatelné měřicí systémy.

Lepší selektivita pro větší bezpečnost

Režim selektivního měření „analysis“ spoléhá na technologii, která odděluje jednotlivé složky přítomné ve směsích plynů. Díky tomu lze provádět specifické měření benzenu, dokonce i když jsou přítomny další těkavé organické sloučeniny, jako jsou toluen a xylen, ve vysokých koncentracích. Křižné citlivosti vůči benzenu jsou sníženy na minimum. Tím dochází k redukci falešně pozitivních výsledků měření a falešných alarmů.

Spolehlivý výkon v nejtěžších podmínkách

Vlivy faktorů prostředí na výsledky měření, jako jsou variabilní teplota prostředí nebo vysoká vlhkost, jsou minimální. Senzorová jednotka udržuje stálou teplotu vyšší, než je teplota okolního vzduchu, a odděluje vodní páru od cílových látek. Tak zajišťuje spolehlivé měření i v nejtěžších podmínkách prostředí.

Nízké detekční limity

Koncentrace toxických sloučenin ve vzduchu na pracovištích nesmí překročit hygienické limitní hodnoty. U rakovinotvorných par, jako je benzen, je povinné vyhodnocovat časově vážené průměry v nízkém rozsahu ppb až ppm. Přístroj Dräger X-pid 9500 je optimalizován pro měření v tomto rozsahu koncentrací a detekuje benzen již od 50 ppb.

Intuitivní ovládání pomocí mobilní aplikace

Řízení senzorové jednotky a zpracování naměřených dat se provádí prostřednictvím mobilní aplikace nainstalované na chytrém telefonu v nevýbušném provedení (dodávka zahrnuje obojí). Velký dotykový displej a prvky známého uživatelského rozhraní se snadno používají. Díky tomu je tato sofistikovaná technologie dostupná široké skupině uživatelů. Zapotřebí nejsou žádné předchozí znalosti ani obsáhlé školení.

Výsledky měření v laboratorní kvalitě

Přístroj k měření plynů je založen na technologiích plynové chromatografie (GC) a fotoionizační detekce (PID). Tyto technologie, které se v široké míře využívají v laboratořích, mají díky své špičkové analytické charakteristice vysokou míru přijatelnosti. Dräger X-pid 9500 přináší tyto technologie přímo do nebezpečných prostředí kteréhokoli výrobního závodu.

Jednoduchý funkční test a kalibrace

Funkční test s testovacím plynem izobutylenem a toluenem je hotov během dvou minut. Poté je přístroj Dräger X-pid 9500 připraven k použití. Procesem testu je uživatel krok za krokem prováděn uživatelským rozhraním. Kalibrace je hotova během přibližně čtyř minut.

Softwarová rozhraní

GasVision 7 je software založený na systému Windows, prostřednictvím kterého můžete profesionálně vizualizovat a vyhodnocovat údaje z nástroje na protokolování dat vašeho přístroje Dräger X-pid. Pro další analýzy je také možné vytvořit export do Excelu.

Soubory ke stažení

X-pid 9500 Product Information, cs
X-pid 9500 Product Information, cs

Stáhnout

Portable Gas Detection Portfolio brochure, cz
Portable Gas Detection Portfolio brochure, cz

Stáhnout

IFU X-pid - Notes on Approval - 9033879 en
IFU X-pid - Notes on Approval - 9033879 en

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

IFU X-pid 9000/9500 - Sensor unit - 9300526 sk-me

Detektory plynů, senzory a chemické látky

Detektory plynů Dräger lze používat s různými senzory k měření koncentrací velkého množství nejrůznějších nebezpečných látek. Vyhledejte konkrétní látku a uvidíte, které senzory lze použít s daným detektorem. Pokud potřebujete více informací, obraťte se na naše odborníky.

Vyhledat látku

Zadejte hledanou látku

Konfigurace výrobků

k detektoru plynů Dräger X-pid® 9000 / 9500

Použití pro 46 látek

1 odpovídajících Senzory

Kontaktujte Dräger

woman with blonde hair

Dräger Safety

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 234 660 260

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30