Zeus® Infinity® Empowered

Funkce pro ochrannou plicní ventilaci, nákladově úsporná technologie přívodu plynů, nástroje k podpoře rozhodování a kompletní monitoring.
Zeus IE všechny tyto prvky integruje do jedné pokročilé anesteziologické pracovní stanice. Dokáže tak zlepšit klinický výsledek, efektivitu pracovních postupů a šetřit náklady ve všech fázích anesteziologického procesu.

Nákladově úsporný přívod plynů a kvantitativní anestezie

Přístroj Zeus IE lze provozovat v konvenčním režimu čerstvého plynu a režimu automatické regulace (Target Control Anaesthesia - TCA).

Režim automatické regulace (TCA):

 • Je požadováno méně uživatelských interakcí, protože lékař nastaví pouze cílové hodnoty pro FiO2 a exspirační koncentraci anestetika
 • Požadované množství kyslíku a anestetika je přiváděno automaticky dle nastavených cílů
 • Druhý analyzátor plynů kontroluje měření analyzátoru plynů pacienta, aby nedošlo k předávkování (příliš hluboká anestezie) ani poddávkování kyslíku a anestetik
Kvantitativní anestezie (režim uzavřeného systému (uptake)):

 • Při fázi nasycení (wash-in) a ve vyrovnaném stavu zůstává systém uzavřený (metabolický průtok). To znamená, že příjem kyslíku a anestetika pacientem je nahrazen a nedochází téměř k žádnému plýtvání s plyny
 • Nejnižší možná spotřeba anestetika a kyslíku šetří náklady na anesteziologické úkony
 • Kompletní zpětné vdechování pacientských plynů pro optimální aklimatizaci dýchacích plynů, které dokáže snížit pooperační plicní komplikace
 • Snížené emise prchavých anestetik (skleníkové plyny), což významně snižuje ekologickou stopu celé nemocnice

Turbínová ventilační technologie

Turbínový ventilátor je zdroj tlaku, který k provozu nevyžaduje žádný hnací plyn Aktivně snižuje odpor dýchání, aby umožnil spontánní dýchání, a snižuje tak dechovou práci (WOB), i v režimu Man/Spont. Prakticky neomezený průtok umožňuje velmi rychlé reakční doby i na to nejslabší úsilí spontánního dýchání. Turbínový ventilátor vytváří cirkulární průtok, který významně snižuje mrtvý prostor na Y-spojce, což je obzvláště důležité při ventilaci novorozenců:

 • Usnadňuje a vždy podporuje spontánní dýchání pacienta na obou úrovních tlaku (BiPAP)
 • Umožňuje použití CPAP během režimu Man/Spont pro udržení otevření plic i u obézních a kriticky nemocných pacientů
 • Udržuje stabilní nastavenou úroveň PEEP i v případě netěsností

Aplikace pro ochrannou plicní ventilaci

Kromě všech tradičních a sofistikovaných ventilačních režimů může být Zeus IE vybaven následujícími volitelnými rozšířeními, které mohou vylepšit ochrannou plicní ventilaci na operačním sále. Ochranná plicní ventilace může přispět ke snížení poškození plic způsobenému ventilátorem, které může vést k pooperačním plicním komplikacím:

Smart Ventilation Control (SVC)

 • Ventilační cíl nastavený lékařem, např. řízená ventilace, podporované spontánní dýchání nebo spontánní dýchání
 • Automatizovaný a plynulý přechod z řízené ventilace ke spontánnímu dýchání v průběhu anestezie
 • Snížení interakcí uživatele automatizovaným přizpůsobením podpory ventilátoru, dokud pacient není připraven k extubaci
 • Splňuje doporučení příslušných zdravotnických společností o ochraně plic chirurgických pacientů (např. dechový objem je nastaven v ml na kg ideální tělesné hmotnosti)
 • Nastavení cílového rozmezí etCO2, aby se předešlo hypokapnii a hyperkapnii
 • Rychlé a snadné zahájení ventilace pouhým nastavením výšky pacienta a ventilačního cíle
Nástroj pro recruitment plic

 • Dvě automatizované metody: Jednokrokové a vícekrokové recruitment manévry ke zlepšení okysličení a zabránění atelektázy způsobené anestezií
 • Jednokrokový manévr použije nastavený tlak po definovanou dobu a porovná hodnoty kompliance plic před a po manévru k vyhodnocení výsledku recruitmentu
 • Vícekrokový manévr používá přírůstkové a úbytkové tlaky podle nastavení lékařů
 • Funkce kurzoru ke stanovení optimálního PEEP během fáze snížení tlaku při vícekrokovém recruitmentu
 • Automatická úprava alarmu při vysokém tlaku k zabránění nadbytečných alarmů během manévrů při recruitmentu
 • Funkce připomínky umožňuje zajistit pravidelné použití manévrů
 • Během vícekrokového manévru může lékař ručně zahájit fázi snižování tlaku, aby zabránil dalšímu zvýšení tlaku v dýchacích cestách, což by mohlo mít negativní vliv na hemodynamiku pacienta
 • Funkce a parametry (např. smyčky PV a trendy kompliance) pomáhají vyhodnotit, zda a kdy použít recruitment manévry

Optimalizované podávání léků

Integrovaný SmartPilot® View je softwarové rozšíření k simulaci a vizualizaci kombinovaných účinků analgetik a hypnotik. Kromě zobrazení aktuální hloubky anestezie poskytuje 20minutovou predikci průběhu anestezie. To pomáhá lékařům náležitě optimalizovat podávání léků během operace. Může se tak předejít předávkování a doby přetrvávání (hangover) účinků po skončení operace.

 • Na základě farmakokinetických a farmakodynamických modelů pacienta
 • Izobolové křivky na 2D schématu představují oblasti pravděpodobnosti, jak budou pacienti reagovat na definovaný bolestivý podnět, a označují úroveň anestezie, např. TOL 90, TOL 50, TOSS
 • Komunikuje s modulem DIVA (přímé vstřikování prchavého anestetika, direct injection volatile agent), aby umožnil funkci „what if“ (co se stane, když) ke znázornění vypočítaného vlivu nastavení prchavého anestetika ještě předtím, než je vůbec potvrzeno
 • Zobrazuje se jako rozdělená obrazovka na hlavní obrazovce

Design efektivního pracoviště

Při vývoji přístroje Zeus IE bylo cílem zlepšit efektivitu pracovních postupů a usnadnit použití, aby se zlepšila spokojenost zaměstnanců. V tomto ohledu nabízí mnoho prvků a funkcí:

 • 20" uživatelské rozhraní pro nastavení a monitoring ventilačních parametrů, přívod dýchací směsi a dávkování anestetik. Volitelná integrace modulu pacientského monitoru Dräger k zobrazení také parametrů vitálních funkcí na stejné obrazovce:
  – Všechny parametry jsou dostupné jedním pohledem, což podporuje rozhodování
  – Jeden zdroj výstupu dat do IS nemocnice
  – Jedno rozhraní pro správu alarmů (nastavení a ztišení)
  – Pouze jednou údaje o pacientovi při přijetí a výběr profilu
 • Standardizovaná filozofie ovládání Dräger
 • Automatizovaný časovaný autotest nevyžaduje žádnou pozornost a může ušetřit čas ráno, než začne pracovní den na operačním sále
 • Asistent při netěsnosti ihned informuje uživatele o množství úniku a pomůže v krátké době určit možný zdroj úniku bez provedení úplného testu těsnosti
 • Digitální uživatelská příručka je kdykoli dostupná přes hlavní obrazovku
 • Až 16 uživatelských profilů (včetně nastavení spuštění, alarmů a uspořádání obrazovky) lze uložit a přenést pomocí USB
 • Automatické nastavení letního času

Zobrazení produktů ze všech stran

Draeger Zeus Infinity Empowered 360

Soubory ke stažení

Brožura: Dräger Zeus IE (PDF)
Brožura: Dräger Zeus IE (PDF)

Stáhnout

Declaration of Conformity_Zeus IE
Declaration of Conformity_Zeus IE

Stáhnout

IFU Smart Ventilation Control - Zeus IE - SW2.n 9056160 cs
IFU Smart Ventilation Control - Zeus IE - SW2.n 9056160 cs

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

IFU SP Zeus IE SW 2.n - Hygiene 9510449 cs
IFU Zeus IE SW2.n 9510798 cs

Technické údaje

Ochranná plicní ventilace

Způsob použití v provozu
Nejmodernější integrované řešení pro anestezii
Kategorie pacientů
Dospělí, děti, novorozenci
Rozpojení čerstvé směsi
Technologie ventilátoru
Technologie dmychadla, elektronicky řízený TurboVent2
Technologie APL / Přesná manuální ventilace
Ventil APL Dräger
Ohřívač dýchacího plynu
Není zapotřebí
Podpora nastavení s nízkým a minimálním průtokem
Vedení anestezie orientované absorpce (uzavřený systém)

Ventilační režimy

Manuálně/spontánně (Man/Spon)
CPAP v Man/Spon
Objemově řízená ventilace (VC)
Synchronizovaná VC + PS
Tlakově řízená ventilace (PC)
Synchronizovaná PC + PS
Pressure Support
Objemově řízená ventilace AutoFlow
APRV (Airway Pressure Release Ventilation = umělá plicní ventilace)

Fyzikální parametry

Zobrazení obrazovky
20" dotyková obrazovka s možností uložení zobrazení a profilů do paměti
Kapacita odpařovačů
Až 2 moduly DIVA pro přímé vstřikování prchavých anestetik
Autotest přístroje
Programovatelný, časově řízený automatický autotest
LOOPS (p/V-smyčka a průtok/V-smyčka)
Ano
Inteligentní zobrazení Pilot
Integrovaná (volitelně)
Plynový modul pacienta
nádech/výdech O2, N2O, CO2, přípravek

Technické údaje

Verze přístrojů
Verze s podvozkem, stropní verze
Dýchací systém
+ uzavřená, integrovaná, monitorování anestetického plynu. Režim uzavřeného okruhu
Směšovač čerstvého plynu
elektronický mísič (nastavením hodnot)
Plyny
O2, Vzduch, N2O
Technologie RFID
Sériová rozhraní
3x ethernet, 3x RS232

Bezpečnostní koncepce

Nouzová ventilace v případě totální poruchy přívodu plynu
Typická doba provozu baterie v případě výpadku napájecí sítě
do 90 minut
Postup nouzového spuštění
✗ (dávkovat lze pouze kyslík)

Porovnat se souvisejícími produktyShare

Kontaktujte Dräger

Contact Us Image Hospital Products

Dräger Medical

​Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

​Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

​Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30