Výcvikový polygon pro simulaci v reálných podmínkách Systémy simulace požáru

Výcvikový polygon pro simulaci v reálných podmínkách

Kontaktujte nás

Výcvikový polygon pro simulaci v reálných podmínkách

Realizujte tréninkové scénáře s nejvyšší realitou: Výcvikové polygony Dräger umožňují realistickou simulaci průběhu požáru v domech, průmyslových nebo komerčních budovách přes několik místností a podlaží.

Specifické řešení podle zákazníka

Výcvikový polygon je navržen v souladu se specifickými požadavky zákazníka. Když vybíráte místo požáru, lze simulovat téměř každý objekt. Různé oblasti budovy lze ovládat nezávisle na sobě. Simulační systém lze také dodatečně nainstalovat do stávající budovy. Koordinujeme veškerou výstavbu až do předání zákazníkovi k provozu.

Řídicí technologie

Systém se ovládá z ovládacího panelu s tlačítky a panelovým monitorem, který indikuje stav systému. Alternativně lze ovládat pomocí osobního počítače. V tomto případě se na monitoru zobrazuje systém simulace požáru se všemi jeho požárními místy. Operátor může aktivovat místa požáru individuálně. Všechny snímače, motory, ventily atd. jsou připojeny přímo pomocí sběrnice k programovatelnému řadiči (PLC). Místa požáru zapaluje školitel pomocí bezdrátového dálkového ovladače po jeho aktivaci na ovládacím panelu nebo na počítači. Pomocí tohoto dálkového ovladače lze nastavit také výšku plamene. Každé místo požáru lze spouštět individuálně.

Bezpečné podmínky výcviku

Nejvyšší úroveň bezpečnosti jednotlivých míst požáru a výcvikového systému jako celku je zajištěna implementací bezpečnostních požadavků a monitorovacích a řídicích systémů společnosti Dräger. Každý systém je před předáním zákazníkovi odzkoušen zkušebnou TÜV.

Realistické podmínky výcviku

Konfrontací účastníků výcviku se skutečnými plameny, intenzivním teplem, vysokou vlhkostí, značně omezenou viditelností v důsledku hustého kouře a stresu výcvikový systém Dräger simuluje nouzové situace realistickými praktickými zkušenostmi. Automatická kontrola úspěchu hašení ukáže účastníkům výcviku, zda hasili požár správně.

Výcvikové verze

Požárové domy umožňují mnoho různých simulací včetně celkového vzplanutí například podle následujících požárních scénářů:

  • Plynoměr nebo plynová tlaková láhev
  • Římsa
  • Kabelovod
  • Strop
  • Okno
  • Schodiště
  • Kuchyň
  • Pracovní stůl nebo pohovka
  • Střecha
  • Venkovní plynová tlaková nádrž
V podstatě lze simulovat jakýkoliv reálný objekt jako místo požáru.

Šetrnost k životnímu prostředí

Simulační systémy Dräger využívají čistého hoření plynného propanu.

Kontaktujte Dräger

woman with blonde hair

Dräger Safety

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 234 660 260

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30