Ústředny

U systému detekce plynů se o vše stará ovládací systém. Co se děje během bezpečnostního rizika nebo falešného alarmu? Řídicí jednotka detekce plynů vyhodnotí signál a aktivuje alarm, což může mít důsledky od zastavení výroby až po evakuaci závodu. Naše ovládací panely detekce plynů nastavují nové standardy, co se týče spolehlivosti a snadnosti použití. Nabízíme ovládací systémy různých velikostí a také různých složitostí, které doplní váš na míru vytvořený řídicí systém detekce plynů.