Senzory pro stacionární detektory plynů

Senzor je nejdůležitější součástí uvnitř detektoru plynů. Senzor detektoru plynů převede změřenou hodnotu, např. koncentraci plynu, na elektrický signál. V závislosti na typu senzoru plynu se toho dosahuje buď chemickými, nebo fyzikálními procesy. Společnost Dräger nabízí široký sortiment různých senzorů detektoru plynů pro stacionární výstražné systémy detekce plynů.