Elektrochemické senzory

Rychlá reakce, vysoká přesnost, vynikající stabilita, dlouhá životnost. Senzory DrägerSensors nabízí všechny tyto výhody u elektrochemických detektorů plynů. Robustní a trvanlivé elektrochemické senzory plynů můžete použít pro selektivní měření nejmenších koncentrací toxických plynů a kyslíku v okolním vzduchu.