Ultrazvuková detekce úniků

Ultrazvukové detektory úniku slouží jako časný varovný monitor prostoru k detekci úniků vysokotlakých plynů ve venkovním prostředí průmyslové výroby. Díky tomuto senzoru reaguje ultrazvukový akustický detektor dříve než konvenční detektory plynů, protože registruje zvuk unikajícího plynu namísto měření koncentrace vzniklého oblaku plynu. Při úniku plynu jsou netěsnosti v okolní oblasti okamžitě detekovány, a to bez ohledu na směr větru.