Plynotěsné obleky

Plynotěsné protichemické obleky Dräger poskytují vašim zaměstnancům ochranu před kontaktem se širokou škálou nebezpečných látek v plynné, kapalné a pevné formě, či ve formě aerosolu. Tyto protichemické obleky mají vysokou mechanickou odolnost v kombinaci s výjimečně ergonomickým střihem a také splňují nejvyšší mezinárodní normy. Obzvláště pro méně časté použití, např. bezpečnostní opatření v nouzových situacích nebo při vstupu do stísněných prostor (CSE) jsou tyto protichemické obleky optimální volbou.