Kalibrace a funkční testy

Funkční zkoušky (bump testy) a kalibrace detektorů plynů zajišťují bezpečný provoz a funkčnost vybavení na monitorování plynů. S naší nabídkou vybavení pro funkční bump testy a kalibraci monitorování plynů vám umožňujeme provádět tyto zkoušky snadno a rychle, např. díky nižší spotřebě plynu při nárazové zkoušce, kratším dobám zkoušek, komplexní dokumentaci a vyhodnocení.