Senzory pro přenosné detektory plynů

Podle toho, který monitor plynu používáte, a které plyny chcete měřit, jsou k dispozici různé typy senzorů. Všechny naše senzory DrägerSensors jsou vyráběny v našich závodech. Senzory XS a XXS detekují mnoho různých plynů a výparů v jednotkách objemových % a ppm. Pro situace s častým výskytem výbušných plynů nabízíme naše infračervené senzory a při měření výbušných směsí mohou být správnou volbou naše katalytické externí senzory s vysokou odolností vůči rušení. Dále jsou k dispozici detektory plynů se senzory pid k detekci těkavých organických sloučenin v ppm nebo rozsazích ppb.