Únikové přístroje se stlačeným vzduchem

Pokud se náhle objeví nebezpečné plyny ve vysokých koncentracích např. v důsledku úniku plynu, mohou vám únikové a nouzové dýchací přístroje nezávislé na okolním vzduchu, pomoci dostat se bezpečně mimo ohrožení. Naše prostředky nabízí konstantní přívod dýchacího vzduchu až po dobu 15 minut. Otevřením prostředku se automaticky aktivuje přívod dýchacího vzduchu. Můžete si vybrat např. Saver CF s integrovanou kuklou, která se snadno navléká a zajišťuje vysokou viditelnost, nebo Saver PP – přetlakový únikový dýchací přístroj s integrovanou celoobličejovou maskou, který vás ochrání v ovzduší ...