Vybavení pro testování prostředků na ochranu dýchacích cest

Nabízíme zkušební zařízení pro zkoušky funkčnosti a těsnosti prostředků na ochranu dýchacích cest. Zkušební přístroje Dräger Quaestor a Testor jsou vysoce účinná zařízení ke zkouškám integrity a tedy bezpečnosti celoobličejových respirátorů. Automatické zkušební programy snižují dobu potřebnou pro zkoušky každé celoobličejové masky a ventilů, také u potápěčské výstroje.