Přístroje s pomocnou ventilací

Filtroventilační jednotky (PAPR) chrání vaše dýchací cesty proti škodlivým částicím a/nebo plynům a výparům, za předpokladu, že je v okolním vzduchu přítomno dostatečné množství kyslíku a že je nebezpečná látka známá. Při použití respirátoru s pomocnou ventilací nemáte prakticky žádný odpor při dýchání. Tyto filtroventilační respirátory můžete použít s různými dýchacími filtry a náhlavními prvky, jako jsou celohlavové respirátory – dle svého individuálního způsobu použití. K dispozici jsou také filtroventilační respirátory se schválením do výbušného prostředí (Ex).