Polomasky

Polomasky v kombinaci s respiračními filtry poskytují spolehlivou ochranu dýchacích cest před škodlivými částicemi a/nebo plyny a výpary. Náš sortiment zahrnuje polomasky s jedním nebo dvěma filtry, které se používají s dýchacími filtry X-plore. Respirační polomasky X-plore lze také kombinovat s našimi prostředky pro ochranu očí, aby byla kromě dýchacích cest zajištěna také ochrana tohoto smyslového orgánu. Mezi typické použití polomasek patří manipulace s nebezpečnými prachovými částicemi nebo chemikáliemi, čisticí činnosti, údržba, práce v dolech a další.