Řešení pro stacionární detekci plynů - Řešení pro stacionární detekci plynů

Řešení pro stacionární detekci plynů

Zeptejte se odborníka

Systémy pro monitorování plynů pro vaše konkrétní potřeby

Každý průmyslový podnik je jiný. Z více než 70 let zkušeností a vývoje našich prověřených senzorů DrägerSensor víme, že stacionární systémy pro detekci ohně a plynů jsou účinné pouze tak, jak je účinné jejich naplánování. Proto úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom mohli v průběhu celého procesu poskytovat pomoc – od poradenství přes návrh, realizaci a zavedení. Jen tak můžete získat ten nejlepší systém varování před plynem pro vaše individuální potřeby.

Monitorování

Přizpůsobená monitorovací řešení pro širokou řadu průmyslových využití

Každý obor a každé využití má své vlastní požadavky, překážky a právní předpisy. Systém pro detekci plamenů a plynů, který se dokonale hodí pro vaše pracoviště, se nebude hodit do jiného. Proto neprodáváme běžné stacionární systémy pro monitorování plynů. Začínáme diskuzí o vašich konkrétních požadavcích, které je třeba vzít v úvahu. V tomto postupném procesu se můžete spolehnout na rozsáhlé zkušenosti a know-how našich odborníků. Ti vám navrhnou systém pro detekci plynů, který nebude ani příliš malý, ani příliš velký, ale vždy bude: spolehlivý.

Od malých a jednoduchých systémů až po velké systémy monitorování s komplexními nastaveními

Každý stacionární systém pro detekci ohně a plynů je individuální – ať už potřebujete jednoduchý výstražný systém pro zvládnutelnou oblast nebo řešení na míru s velmi komplexním nastavením. Ať už máte spoustu nebo jen pár měřicích bodů. Ať potřebujete vytvořit zbrusu nový systém nebo musíte integrovat řešení do existující infrastruktury. Projděte si toto stručné vysvětlení různých požadavků na stacionární systém pro detekci plynů a podívejte se, jak vám naši odborníci budou pomáhat ve všech fázích procesu.

Lepší řešení začíná těmi správnými otázkami

Vaše využití pro detekci plynů je specifické pro vaše pracoviště a podmínky společnosti, potenciální nebezpečné oblasti a právní předpisy. Speciální tým techniků z různých oborů bude pracovat na návrhu řešení, které nejlépe splní vaše konkrétní požadavky. Tým specialistů z oboru plánování, instalace a uvedení do provozu projekty zavede dle dohodnutého plánu.

Odborníci na bezpečnostní práce procházející pod zásobníky v plynárně

Poskytujeme kompletní poradenství – od návrhu až po specifikaci vybavení a pomoc s instalaci. Náš tým odborníků má všechny schopnosti k posouzení nebezpečného prostředí v jakémkoli použití. Využívají proaktivní analýzu včetně pokročilé technologie, jako je mapování plamenů/plynů a vlastní bezdrátová řešení, k vývoji vhodného řešení pro vaše konkrétní požadavky.

Projektové inženýrství pro stacionární detekci plynů

Náš technický tým pracuje přímo s vámi, aby bylo možné vyřešit všechny vaše požadavky a nabídnout optimalizovaná řešení s tím nejlepším výkonem, nižšími náklady a snadnou údržbou.

To může zahrnovat integraci do řídicích systémů závodu, systémů vizualizace, řešení odsávání a specifického příslušenství.

Objednávka stacionární detekce plynů

Nabízíme úplnou správu vaší objednávky díky flexibilním možnostem – včetně zrušení a rozdělených dodávek. V případě nutnosti nabízíme také projektovou dokumentaci a instalační služby na míru.

Uvedení stacionární detekce plynů do provozu

Ujistíme se, že vaše vybavení je zcela nainstalováno a že správně funguje. 

Během předání naši technici poskytují své znalosti, abyste mohli být při údržbě vašeho podniku proaktivní a v bezpečí.

Školení ke stacionární detekci plynů

Naše školicí kurzy nabízí lepší pochopení prostředí s nebezpečnými plyny a efektivní využití našich systémů pro detekci plynů. 

Můžeme poskytnout uzpůsobené školení přímo na místě, vhodné pro vaše specifické potřeby, nebo v našich závodech na mnoha místech po celém světě.

Podpora zákazníků stacionární detekce plynů

Společnost Dräger nabízí včasnou podporu vašeho projektu nebo použití. Zahrnuje jakékoli technické dotazy a pomoc ve všech aspektech našeho portfolia produktů a služeb, jako je poprodejní servis na pracovišti pro údržbu a opravu systému pro detekci plynů.

Vlastní řešení pro jakékoli použití

Integrace systémů pro měření plynů a výstražných systémů do existující infrastruktury vyžaduje komplexní plánování a flexibilní produkty. Chemická/fyzikální data, technický potenciál, právní požadavky a pochopitelně provozní procesy vašeho použití musí být v souladu. Díky tomu lze zajistit, že pro specifické použití budou použité správné přístroje a systémy.

Tankoviště a zásobníky

Řešení pro tankoviště a zásobníky

Je třeba skladovat velké množství plynů a/nebo kapalin, které jsou hořlavé. Možné úniky znamenají vyšší riziko pro zaměstnance a výrobní závod.

Jaký je potenciální problém:

 • Rozměry závodu vedou k větší oblasti monitorování
 • Dlouhé vzdálenosti k výrobnímu závodu a existující infrastruktuře
 • Je nutné monitorovat celý zásobník
 • Nejvyšší možný stupeň bezpečnosti za přiměřené náklady
 • Integrace nového systému do existující infrastruktury

Jaké je naše specifické řešení:

 • Konzultace, inženýrství, instalace, uvedení do provozu, školení/pokyny, údržba, rozšíření a úpravy od jednoho partnera
 • Spolehlivá a ověřená technologie pro bodovou, otevřenou, ultrazvukovou detekci a detekci plamenů
 • Kabelová nebo bezdrátová instalace
 • Samostatné, centralizované anebo decentralizované hodnocení detekčního signálu
 • Zajištění rozhraní pro spojení s vaší infrastrukturou

Vybrané související produkty

Dräger PIR 7000

PIR 7000

PIR 7000 je bodový infračervený detektor plynů odolný proti výbuchům se spolehlivou a odolnou IR technologií. Díky velké knihovně plynů je jeho použití skutečně flexibilní.

Dräger REGARD 7000

REGARD 7000

Flexibilní, modulární a rozšiřitelný analytický systém pro monitorování různých plynů a par. Lze ho používat pro řadu různých kanálů.

Dräger Pulsar 7000 Series

Pulsar 7000

Stacionární detektor plynů s otevřenou cestou je vhodný pro detekci výbušných uhlovodíkových plynů a par. Umí monitorovat oblasti až do 200 m.

Dräger Polytron 8000 UGLD

Polytron® 8900 UGLD

Monitor včasného varování pro detekci úniků plynů z vysokotlakých zdrojů ve venkovních průmyslových prostředích. Díky ultrazvukovému akustickému senzoru reaguje rychleji než běžné detektory plynů.

MetCam

MetCam

Plynová kamera MetCam nepřetržitě monitoruje velké oblasti, zda nedochází k možným únikům metanu. 

Ukazuje zdroj a intenzitu úniků. Kamera dokáže detekovat i malé emise.

Odpadní voda

Řešení pro odpadní vodu

Pro dezinfekci a úpravu vody se používají různé chemické látky. Během skladování a používání je třeba je monitorovat (například Cl₂, SO₂, O₃ a ClO₂).

Jaký je potenciální problém:

 • Skladování různých plynů
 • Definice měrných bodů a vzdáleností na základě aspektů ceny
 • Náročné a znečištěné prostředí pro vysílač

Jaké je naše specifické řešení:

 • Jeden partner pro poradenství, instalaci, uvedení do provozu a údržbu
 • Mimořádně odolné elektrochemické snímače, také pro H₂S
 • Speciální snímače pro dezinfekci, především ozón, chlór
 • Individuální definice úrovní výstrahy
 • Při výběru se zvažují speciální požadavky na použití související s odolností, ale v úvahu se berou také aspekty ceny
 • Včasné upozornění vede k včasnému zavedení protiopatření

Vybrané související produkty

Dräger Polytron 3000

Dräger Polytron 3000

Skutečně bezpečný detektor plynů pro nepřetržité monitorování více než 60 toxických plynů a kyslíku v okolním vzduchu. Lze ho používat pro různé snímače ELCH.

Dräger PEX 3000

Dräger PEX 3000

Vysílač detekuje hořlavé plyny a páry v koncentracích nižších, než je jejich dolní limit výbušnosti (100 %LEL). Pomáhá vám zvýšit ochranu vašeho závodu před výbuchy.

Dräger PIR 7000

Dräger PIR 7000

PIR 7000 s dlouhou výdrží je bodový infračervený detektor plynů odolný proti výbuchům se spolehlivou a odolnou IR technologií.

Chlazení amoniakem

Řešení pro chlazení amoniakem

V potravinářském a nápojovém průmyslu se k chlazení během výroby často používá amoniak. Je třeba ho skladovat a nepřetržitě monitorovat.

Jaký je potenciální problém:

 • Amoniak je toxický, hořlavý, korozivní a má ničivý dopad na součásti závodu
 • Úniky je nutné detekovat co nejdříve
 • Během výroby dochází k tlačení amoniaku do chladicího zařízení pod tlakem, který způsobuje vysoká rizika

Jaké je naše specifické řešení:

 • Odolné elektrochemické snímače, také pro amoniak
 • Nastavitelné úrovně alarmu pro detekování úniků v časné fázi
 • Individuální poradenství ohledně umístění a četnosti měřicích bodů
 • Rozhodnutí o automatických protiopatřeních na základě individuální situace
 • Jeden partner na pracovišti pro poradenství, instalaci, uvedení do provozu a údržbu

Chladný sklad v potravinářském a nápojovém průmyslu

Každý rok se na celém světě použije více než 130 milionů tun amoniaku. To z něj činí jednu z nejvíce vyráběných chemikálií v oboru. Amoniak je však toxický a jeho použití coby chladiva v průmyslových závodech s sebou nese rizika. Podívejte se na naše video, ve kterém se dozvíte, jak vás může technologie pro měření plynů chránit před vystavením a pomáhat vám.

Vybrané související produkty

Elektrochemický senzor DrägerSensor

Elektrochemický senzor DrägerSensor

Robustní a odolné senzory pro selektivní měření těch nejmenších koncentrací toxických plynů a kyslíku v okolním vzduchu.

Dräger Polytron 7000

Polytron® 7000

Detektor plynů zvládne všechna použití pro měření toxických plynů a kyslíku na jediné platformě.

Dräger REGARD 3900

REGARD® 3900

Zařízení lze používat jako samostatný kontrolní systém. Můžete nakonfigurovat až 16 měřicích kanálů.

Senzory DrägerSensor s katalytickou vložkou

Senzory DrägerSensor s katalytickou vložkou

Hořlavý rozsah amoniaku (15 obj.% NH3) lze monitorovat pomocí senzoru na principu katalytického spalování.

Dräger PEX 3000

PEX 3000

Vysílač detekuje hořlavé plyny a páry v koncentracích nižších, než je jejich dolní limit výbušnosti (100 %LEL). Pomáhá vám zvýšit ochranu vašeho závodu před výbuchy.

Skladování rozpouštědel

Řešení pro skladování rozpouštědel

Na jednom místě se skladuje obrovské množství různých látek. Unikající nádoby mohou vyvolat akutní zdravotní problém nebo riziko požáru pro zaměstnance i budovu.

Jaký je potenciální problém:

 • Různé látky jsou detekovány s různými citlivostmi
 • Různé látky vyžadují různé kalibrace IR a CatEx senzorů
 • Správné umístění vysílače/senzorů s ohledem na průtok vzduchu, chování plynu v okolním vzduchu a možnosti infrastruktury budovy

Jaké je naše specifické řešení:

 • Široká řada různých IR a CatEx senzorů
 • Rozsáhlé zkušenosti s efektivním umístěním senzorů/vysílačů
 • Umístění vysílačů dle prostorových požadavků
 • Odborné rady k individuálním měřicím bodům
 • Rozmanitost a kvalita senzorů – k dispozici všechny nezbytné technologie senzorů
 • Služby od uvedení do provozu až po údržbu, obvykle v blízkosti závodu

Vybrané související produkty

Dräger PEX 3000

Dräger PEX 3000

Vysílač detekuje hořlavé plyny a páry v koncentracích nižších, než je jejich dolní limit výbušnosti (100 %LEL). Zvyšuje ochranu vašeho závodu před výbuchy.

Dräger PIR 7000

Dräger PIR 7000

PIR 7000 s dlouhou výdrží je bodový infračervený detektor plynů odolný proti výbuchům se spolehlivou a odolnou IR technologií pro různé cílové plyny.

Dräger REGARD 3900

Dräger REGARD 3900

Konfigurovatelný samostatný kontrolní systém detekce plynů až pro 16 kanálů

Farmaceutická sterilizace

Řešení pro farmaceutickou sterilizaci

Páry H₂O₂ se často používají ke sterilizaci ve farmaceutickém průmyslu. Pouze několik výrobců nabízí snímač pro měření H₂O₂ a má infrastrukturu a postupy pro kalibraci snímače s cílovým plynem. My to dokážeme.

Jaký je potenciální problém:

 • Omezený prostor znesnadňuje umístění snímačů
 • Potenciální poškození vysílače a snímače parami H2O2, dynamický rozsah koncentrací H2O2 – od sterilizace až po měření pro uvolnění pracoviště
 • Mezinárodní požadavky QA/QC a dokumentace v průběhu životnosti snímacího prvku

Jaké je naše specifické řešení:

 • Vývoj a výroba snímačů H2O2
 • Dva rozsahy měření pro různá použití (HC – vysoká koncentrace a LC – nízká koncentrace)
 • Naše vysílače jsou vyrobeny z velmi odolného materiálu vhodného pro dané použití
 • Ovládání pomocí vzdálených snímačů v případě stísněných prostor
 • Akreditovaná rekalibrační laboratoř vydává nezbytnou dokumentaci

Vybrané související produkty

Elektrochemický senzor DrägerSensor

Elektrochemický senzor DrägerSensor

Robustní a odolné senzory pro selektivní měření těch nejmenších koncentrací toxických plynů a kyslíku, jako je H₂O₂ a O₃, v okolním vzduchu.

Dräger Polytron 7000

Polytron® 7000

Spolehlivý vysílač s displejem a různými příslušenstvími, jako jsou vzdálené senzory.

Dräger RVP 7000

Dräger RVP 7000

Dotykový panel s vysokým rozlišením pro decentralizovanou vizualizaci a zpracování dat o koncentraci plynů

Dräger REGARD 3900

REGARD 3900

Zařízení lze používat jako samostatný kontrolní systém. Můžete nakonfigurovat až 16 měřicích kanálů.

gas-detection-systems-br-9046103-en-master_png.png

Prohlédněte si naše řešení pro detekci plynů

Už více než 70 let vyvíjíme řešení pro měření plynů, která opakovaně stanovují nové normy pro přesnost měření, odolnost a možnosti přizpůsobení specifické pro zákazníka. Zjistěte, co pro vás a vaše konkrétní použití můžeme udělat.

Stáhnout

Řešení systémů Dräger s odběrem vzorků plynu

Gas-Sampling-Page-Montage-No-Products-3-2-9108242.jpg

Společnost Dräger se specializuje na vytváření individuálních řešení s odběrem vzorků plynu pro širokou škálu různých aplikací.  V některých aplikacích může být použití běžných detektorů a senzorů plynu omezené.

Řešení se v zásadě skládá ze 4 hlavních kroků:

 1. Odběr vzorků v samotném procesu
 2. Doprava plynu do místa měření
 3. Měření koncentrace cílového plynu v transmitteru
 4. K předání zaznamenaných dat do řídicího systému, jako je REGARD 7000.

Chcete-li se informovat o individuálním řešení, kontaktujte nás.

Naše systémy pro detekci plamenů a plynů jsou složeny ze širokého portfolia IR, elektrochemických a katalytických Ex senzorů s rychlou dobou odezvy a nízkou křížovou citlivostí.

Těšíme se, až vám budeme moci osobně poradit a najít vám vhodný systém pro vaše individuální požadavky.

Související produkty

Stacionární detektory plynů: Pracovník kontroluje stacionární detektor plynů Dräger Polytron 3000 v průmyslovém provozu

Stacionární detektory plynů

Průmyslový dělník kontroluje mobilní/přenosný detektor plynů Dräger X-am 3500

Přenosné detektory plynů

Kontaktujte společnost Dräger

contact-safety-16-9-DL-38412-2015-mx.jpg

Dräger Safety s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 234 660 260

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Safety s.r.o.

Kotkova 4A
706 02 Ostrava-Vítkovice

+420 556 674 662

Obchod +420 556 674 661

Volejte PO-PÁ 6:00 - 14:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:00