Školení Academy Safety - Odborník předává znalosti účastníkům

Školení Academy Safety

Chci nabídku

Školení a praktické výcviky Safety

Společnost Dräger vyvíjí produkty a řešení, které chrání, podporují a zachraňují životy. Jeden důležitý aspekt je však často podceňován - vzdělávání, tedy znalosti o produktech, jejich používání a údržbě, základních nastaveních nebo dokonce o lidech jako jejich uživatelích. Pouze v kombinaci s těmito znalostmi se naše technika stává skutečnou „Technikou pro život“.

Dräger Academy vám poskytuje přístup ke znalostem. Vy, jako zaměstnanec v nemocnici, v hasičském sboru, v průmyslu nebo ve státní správě získáte přesně ty znalosti a praktické dovednosti, které potřebujete k Vaší bezpečné a efektivní práci.

Těšíme se, že vás brzy přivítáme v našich Autorizovaných Tréninkových Centrech.


Autorizované tréninkové centrum Dräger Academy | Fakta:

  • školení se provádí v jednom z našich 2 regionálních školicích center, případně ve vašich prostorách
  • tým 45 autorizovaných školitelů v České republice a regionu SEE
  • každoročně náš tým v České republice a regionu SEE vyškolí více než 2 100 lidí
  • každý rok uspořádáme v České republice a regionu SEE více než 200 kurzů.
Certifikát ISO 9001 : 2015 Dräger Safety Academy Odborná školení a výcvik uživatelů produktů Dräger v oblasti bezpečnostní a zdravotnické techniky

Certifikát ISO 9001 : 2015

pro odborná školení a výcvik uživatelů produktů Dräger v oblasti bezpečnostní a zdravotnické techniky.

Prohlédnout certifikát

Přístroje k testování přítomnosti alkoholu a drog v organizmu

Detekce alkoholu a drog

V rámci těchto školení uživatelé získají veškeré potřebné znalosti k obsluze přístrojů a vyhodnocování testů na zjištění přítomnosti drog a alkoholu u testovaných osob.

Muž provádí zkoušku měření

Dýchací technika

Tato školení zahrnují řadu různých témat, jako jsou používání dýchacích přístrojů, péče a údržba dýchacích přístrojů včetně pravidelných kontrol a testování.

Technik provádí základní údržbu přenosného detektoru X-am 8000

Detektory plynů

Od základní obsluhy přenosných detektorů plynů, jejich kalibraci, management měření až po údržbu a kalibraci stacionárních systémů detekce plynů. 

Výcvik CSE neboli Vstup do stísněných prostor

Praktické výcviky

Potřebné návyky pro každodenní práci v nebezpečných situacích bezpečně získáte v našich simulátorech CSE, Fire Dragon 7000/9000 a FTS 8000. 

Technik provádí údržbu na přístrojích

Měřící a zkušební zařízení

Školení obsluhy měřících zařízení pro pravidelnou kontrolu a testování dýchacích přístrojů a protichemických obleků.

Hasiči mají na sobě přilby Dräger HPS 7000 s čelní svítilnou a v zakouřeném prostředí

Hasičské přilby

Školení pro kontroly, údržbu a nastavování hasičských přileb HPS 3500/7000.

Dräger CPS 7900 protichemické obleky chrání před účinkem nebezpečné látky

Protichemické obleky

Školení na základní údržbu protichemických obleků CPS 5800/5900, 6800/6900 a 7800/7900.

Muž provádí plnění tlakových lahví v k tomu určené místnosti

Kompresory

Školení na základní obsluhu a údržbu kompresorů.

Žádost o nabídku na školení

Všeobecné obchodní podmínky Dräger Academy

pro konání seminářů a školení na Dräger Academy společnosti Dräger Safety s.r.o.

Do dokumentu

Školení podle vašich potřeb

Školení probíhá v malých skupinkách a šité na míru

Malé skupiny

Filozofií společnosti Dräger je zajistit, aby školení odpovídalo vašim potřebám. Proto jsme nastavili velikosti kurzů tak, aby umožňovaly individuální přístup i aktivní nácvik a aby účastníci uměli nové poznatky využít v praxi. To platí pro všechna školení bez ohledu na to, zda probíhají v některém z našich regionálních školicích center nebo ve vašich prostorách.

Školení probíhá v určených prostorách a školících místnostech vhodných pro výuku.

Školící místnost

Veškerá naše technická školení a školení zaměřená na určité využití lze provádět buď v některém z našich specializovaných školicích center, ve vašich prostorách (pokud jsou k tomu vhodné) a v některých případech také online. Všechny naše kurzy probíhají pod vedením týmu odborných školitelů, kteří získali akreditaci od Global Dräger Academy. Výcvikové kurzy zahrnují teoretickou i praktickou část a zahrnují celou řadu scénářů, vždy s důrazem na bezpečnost účastníků.

Technik Servisu Dräger provádí údržbu na přístrojích

Servis Dräger Safety

Naše zaměření na bezpečnost se vztahuje i na servis vašich produktů - protože se můžete spolehnout pouze na zařízení, která jsou udržována efektivně. Náš tým služeb společnosti Dräger pomáhá zajistit, aby veškeré vaše bezpečnostní vybavení fungovalo správně, udržovalo bezpečnost pracovníků a hladký chod provozu.

Kontaktujte společnost Dräger

contact-safety-16-9-DL-38412-2015-mx.jpg

Dräger Safety s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 011 854

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:00

Dräger Safety s.r.o.

Kotkova 4A
706 02 Ostrava-Vítkovice

+420 272 011 854

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:00

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+420 272 011 854

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:00