Záchranné a únikové prostředky - Horník nosí za opaskem sebezáchranný kyslíkový dýchací přístroj Dräger Oxy 6000 MK II

Záchranné a únikové prostředky

Kontaktujte nás

Dýchatelný vzduch na 30 nebo 60 minut

Sebezáchranný kyslíkový dýchací přístroj nebo samostatný sebezáchranný přístroj (ZÚP) je přenosná část vybavení, která dodává dýchatelný vzduch, když v okolní atmosféře chybí kyslík nebo je kontaminovaná toxickými plyny, jako je oxid uhelnatý. ZÚP jsou určeny pro použití v dolech nebo jiných místech, kde je riziko náhlých požárů nebo výbuchů, které mohou změnit kvalitu okolního vzduchu, způsobit, že jeho dýchání bude nebezpečné. Pokud není okamžitě dostupná vnější záchrana, pracovníci se musí uchýlit k sebezáchraně a najít si vlastní cestu do bezpečí nebo do předem vybudovaného podzemního úkrytu – a ZÚP zajistí, že budou mít odpovídající čas na to, aby tak učinili.

Dräger Oxy: použití a funkcionalita

Produkty Dräger Oxy 3000 a 6000 jsou přenosné sebezáchranné kyslíkové přístroje, které dodávají dýchatelný vzduch po 30 nebo 60 minut v nouzových situacích. Na tomto videu uvidíte, jak dokáží pomoci zachovat bezpečnost pracovníků.

Pracovníci realizují nouzový bezpečnostní plán s výstrojí Dräger Saver CF

Nouzová a záchranná řešení

Mnoho desetiletí zkušeností nám vždy pomáhá jasně vidět celkový obraz – proto vám můžeme pomoci připravit vaše průmyslové objekty na nouzové situace. Prohlédněte si naše kompletní řešení pro únikové a záchranné situace na pracovišti.

Kontaktujte společnost Dräger

contact-safety-16-9-DL-38412-2015-mx.jpg

Dräger Safety s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 234 660 260

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Safety s.r.o.

Kotkova 4A
706 02 Ostrava-Vítkovice

+420 556 674 662

Obchod +420 556 674 661

Volejte PO-PÁ 6:00 - 14:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:00