Smart Safety - digitální měření - Inteligentní bezpečnostní digitální měření

Smart Safety - digitální měření

Zeptejte se odborníka

Smart Safety – digitální měření před vstupem

Měření obsahu nebezpečných látek v uzavřených prostorech před vstupem pracovníků bylo vždy vysoce zodpovědným úkolem. Personál na pracovišti je nutno chránit před nebezpečím výbuchu, toxických látek a nedostatku kyslíku. Klasické, manuální měření před vstupem představuje pro firmy úzké místo a nese s sebou i určitá rizika. Inteligentní bezpečnostní řešení Smart Safety pro úkony údržby, včetně digitálního měření před vstupem, pomáhají minimalizovat trvání odstávek a výskyt chyb. Výměna informací a přenos dat v reálném čase pomocí cloudového připojení pomáhá zvyšovat bezpečnost a rentabilitu účinných postupů nezbytných k vydání povolení zahájit práci.

Management odstávek

Scénář č. 1: Management odstávek

Zařízení, která vyžadují údržbu, testování nebo opravu, se musí pro tyto účely vyřadit z provozu. Ještě před zahájením těchto prací je nutno bez komplikací a lidských chyb provést detekci plynů. Zdržení jsou velmi drahá, ale bezpečnost pracovníků je nejdůležitější.

Každodenní měření

Scénář č. 2: Každodenní měření

U menších úkonů údržby je nutno často provádět kontroly stavu, aby se zajistilo, že vzduch na pracovišti je stále pod limitními hodnotami povoleného množství nebezpečných látek. Sleduje se funkčnost zařízení a indikují se možné úniky nebezpečných plynů. Získávání dat a jejich přenos proto musí být spolehlivé, rychlé a efektivní.

Měření před vstupem na nebezpečná pracoviště – úkol pro skutečné odborníky

Před vstupem pracovníků do prostorů, kde se mohou vyskytovat nebezpečné látky, je nutno dodržovat standardní bezpečnostní opatření, jako je měření obsahu nebezpečných látek. Složení vzduchu se musí měřit a sledovat speciálním detektorem plynů, zda neobsahuje nebezpečné látky. K zajištění bezpečnosti pracovníků jsou zapotřebí komplexní znalosti a praktické dovednosti – proto je nutno zodpovědět některé důležité otázky.

Kdy přesně se má měření před vstupem provádět?

Těsně před zahájením činnosti tak, aby mezi měřením a zahájením práce nenastala žádná prodleva. Díky faktorům prostředí, jako jsou teplota a větrání, se může složení vzduchu změnit velmi náhle. Pokud by po měření před vstupem mohlo dojít k přerušení nebo zpoždění prací, umístěte na vhodné místo v kontejneru mobilní monitor oblastí, například Dräger X-zone 5500. Navíc je potřeba vzít v úvahu naplánovanou dobu práce. Ukazatel PEL (přípustný expoziční limit) se týká celkové expozice za dobu 8 hodin denně. V případě delších dob práce, zejména během odstávek, je nutno zohlednit redukční faktory.

Jak často je nutno provádět testy funkčnosti?

Většina výrobců doporučuje před každým použitím jejich přístrojů zkontrolovat výdrž baterie, funkčnost alarmu a displej. V praxi platí mezinárodní předpisy a také předpisy, které se mohou v jednotlivých společnostech lišit. Například v Německu je běžnou praxí před každou směnou otestovat všechny dostupné přístroje a poté je uložit do krabice, která je přístupná každému kolegovi. Přístroj lze vypnout a pak po nárazovém testu opět zapnut, například pokud je nutno urazit dlouhou vzdálenost na pracoviště.

Co je nutno zaznamenat v protokolu měření před vstupem

V protokolu musí být uvedeno, v jakém prostoru nebo kontejneru a v jakém čase bylo měření před vstupem provedeno – a za jakých podmínek. Takže nezbytné jsou následující informace:  

  • Datum a čas a/nebo doba  
  • Číslo kontejneru a měřicí bod na kontejneru, pokud jich má více než jeden  
  • Měřené nebezpečné látky  
  • Odpovědné osoby (jméno osoby provádějící měření, jméno osoby provádějící dohled)  
  • Přístroje použité k měření před vstupem, aby byly později jasně vysledovatelné

Stáhněte si další často kladené otázky o měření před vstupem

Měření před vstupem při práci v uzavřených prostorech – Často kladené otázky
Získejte odpovědi na nejčastější dotazy.

Stáhnout často kladené otázky

CSE – Formulář povolení k práci
CSE – Formulář povolení k práci

Stáhnout

Cloudové služby pro usnadnění procesů povolování práce

Měření před vstupem je pracný a zdlouhavý proces. Digitalizace a cloudové služby mohou proces povolování práce urychlit a zjednodušit. Je to vítaný milník pro plynové analytiky, manažery bezpečnosti práce i vedoucí směn. Inteligentní bezpečnostní řešení Smart Safety poskytují data a komunikaci v reálném čase pro efektivní rozhodování, takže dodavatelé mohou pokračovat v práci bez prodlení. Díky digitálnímu přenosu dat se zlepšuje proces měření před vstupem pro všechny, kteří pracují v uzavřených prostorech.

Smart Safety - digitální měření - Diagram postupu přípravy

Příprava

Po zadání příkazu k měření v systému ePTW (elektronické povolování práce) bezpečnostní technik automaticky vytvoří příkaz k měření ve webové aplikaci a odešle jej prostřednictvím cloudové služby plynovému analytikovi.

Smart Safety - digitální měření - Diagram postupu měření před vstupem

Měření před vstupem

Plynový analytik změří koncentrace plynů pomocí přístroje pro detekci plynů a hodnoty odešle prostřednictvím chytrého telefonu do webové aplikace. Pracovníci jsou připraveni k práci.

Smart Safety - digitální měření - Diagram vstupu do uzavřeného prostoru

Vstup do uzavřeného prostoru

Po úspěšném prověření a udělení povolení k práci, a to opět prostřednictvím webové aplikace, může být práce v uzavřeném prostoru okamžitě zahájena.

Vylepšete svůj proces vydávání povolení k práci pomocí inteligentních bezpečnostních řešení

Naše inteligentní bezpečnostní řešení CSE Connect vám pomůže zlepšit bezpečnost a efektivitu práce v přední linii. Využíváme standardizované rozhraní pro programování aplikací (API) umožňující snadnou výměnu dat mezi řešením CSE Connect a vaším vlastním softwarovým řešením, jako jsou například systémy pro elektronické vydávání povolení k práci (ePTW). Tím se může dále vylepšit a optimalizovat váš postup vydávání povolení.

Kontaktujte naše odborníky.

Dräger CSE Connect

Dräger CSE Connect

Softwarové řešení Dräger CSE Connect zrostředkovává výměnu informací během měření před vstupem. Přenos dat mezi aplikací v chytrém telefonu a webovou aplikací se provádí prostřednictvím připojení přes cloud . Přístroje k detekci plynů Dräger X-am® 8000 a X-pid® 9000/9500 komunikují přímo s aplikací v chytrém ...

Podrobnosti o produktu

Dräger X-am® 8000

Dräger X-am® 8000

Měření obsahu nebezpečných látek před vstupem do uzavřeného prostoru nikdy nebylo tak snadné a pohodlné: Detektor plynů měří současně až sedm toxických a hořlavých plynů, par a kyslíku – buď v provozu s pumpou nebo v difuzním režimu. Inovativní řešení signalizace a praktické asistenční funkce zajišťují absolutní bezpečnost ...

Podrobnosti o produktu

Dräger X-pid® 9000/9500

Dräger X-pid® 9000/9500

​Selektivní PID přístroj pro měření koncentrace plynů je ideální pro uživatele, kteří často provádí testy na přítomnost nebezpečných toxických látek. Benzen, butadien a další těkavé organické sloučeniny jsou rakovinotvorné i v nejnižších koncentracích. Potřeba selektivního měření je nutná kvůli časté přítomnosti jiných plynů a par. Měřicí ...

Podrobnosti o produktu

Propojená bezpečnostní řešení za použití aplikace Dräger CSE Connect

  • digitalizuje výměnu informací během postupů při měření před vstupem 
  • přenosný detektor plynů Dräger X-am® 8000 komunikuje přímo s aplikací v chytrém telefonu, čím pomáhá k efektivnější a rentabilnější správě příkazů k měření

Optimalizujte procesy vydávání povolení k práci

Optimalizujte procesy vydávání povolení k práci

Naše softwarové řešení je koncipováno tak, aby optimalizovalo odvětvové postupy vydávání povolení k práci. Cloudové připojení produktu Software jako služba (SaaS) umožňuje přenášet úlohy testerů plynu v reálném čase do terénu a naměřené hodnoty lze zpětně živě odesílat do kanceláře, která zodpovídá za vydávání povolení k práci.

Stáhněte si přehled funkčních parametrů

Bezpečnost práce v uzavřených prostorech

Podívejte se, jak inteligentní bezpečnostní řešení CSE Connect optimalizuje procesy ve společnosti INEOS v Kolíně nad Rýnem.

Minimalizujte chyby a náklady v důsledku odstávek

Měření před vstupem – jasné výhody digitalizace
Digitální měření před vstupem

Složité manuální vypracovávání dokumentace a dlouhé doby chůze mohou být minulostí – digitální komunikace pomáhá omezit chyby a urychlit procesy, čímž minimalizuje rizika.

Stáhněte si informační dokument

Výhodný balíček CSE Connect
Optimalizujte své procesy

Naše inteligentní bezpečnostní řešení Smart Safety pro digitální měření před vstupem podporuje procesy ve vašem odvětví, včetně správy odstávek, každodenního měření a optimalizace výrobního zařízení. 

Stáhnout e-knihu

Smart Safety

Další informace o našich inteligentních bezpečnostních řešeních Smart Safety

Díky našim zkušenostem se prodlouží doba provozní dostupnosti vašich zařízení

Další informace

Smart Safety – bezdrátová detekce plynů

Smart Safety – bezdrátová detekce plynů

Zjistěte více o tom, jak může bezdrátové připojení zlepšit bezpečnost na pracovišti v rafinériích a dokonce i na pracovištích přímo na moři.


Další informace

Kontaktujte společnost Dräger

Contact Safety

Dräger Safety s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 234 660 260

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Safety s.r.o.

Kotkova 4A
706 02 Ostrava-Vítkovice

+420 556 674 662

Obchod +420 556 674 661 

Volejte PO-PÁ 6:00 - 14:30