Smart Safety - bezdrátová řešení - Bezdrátové inteligentní bezpečnostní řešení Smart Safety

Smart Safety - bezdrátová řešení

Zeptejte se odborníka

Bezdrátové inteligentní bezpečnostní řešení Smart Safety pro detekci plynů

Tankoviště a jiné rozsáhlé nebo obtížně přístupné prostory podniků v chemickém, ropném a plynárenském průmyslu představují zvlášť náročnou výzvu pro úkony údržby a monitorování. Plně propojené, inteligentní bezdrátové řešení pro detekci plynů (GDS) nabízí těmto odvětvím řadu výhod včetně optimalizace bezpečnosti a rentability. Spolehlivý přenos dat a jejich zabezpečení mají zásadní význam pro zajištění průmyslové bezpečnosti a bezpečnosti výrobních zařízení. Inteligentní bezpečnostní řešení Smart Safety prostřednictvím cloudového systému umožňují rychlejší přenos dat, flexibilitu a transparentnost i v případě krátkodobých projektů nebo v případě incidentů.

Bezdrátová detekce plynů zlepšuje bezpečnost na pracovišti

Tankoviště je nutno monitorovat z hlediska možných úniků nebo přelití, ale přístup k nim pomocí kabelových zařízení je často obtížný. Bezdrátová řešení pro detekci plynů pomáhají zajistit bezpečnost pracovníků a stabilitu pracoviště při poskytování pokrytí i v rozlehlých provozech.

Řešení pro detekci plynů na moři

Průzkumná a těžební zařízení na moři patří k nejnebezpečnějším pracovním prostředím. Neustálé riziko úniku hořlavých plynů nebo výbuchu znamená, že náklady na dodržování přísných bezpečnostních předpisů v tomto odvětví jsou vysoké. Řešení pro detekci plynů jsou nezbytným prvkem bezpečnosti na celé námořní plošině a bezdrátové systémy pro detekci plynů mají oproti kabelovým monitorům plynu několik výhod.

Jaké výhody přináší zákazníkům bezdrátová detekce plynů od společnosti Dräger

Inteligentní bezpečnostní řešení Smart Safety od společnosti Dräger zvyšují bezpečnost, flexibilitu a efektivitu nákladů a zdrojů. Jak zajistit, aby se bezdrátová řešení pro detekci plynů dala snadno používat, nasazovat do praxe a rozšiřovat? Podívejte se, co náš ochotný prodejní tým dokáže udělat pro naše zákazníky.

Případová studie: Rafinérie společnosti Equinor v Kalundborgu

Případová studie: Rafinérie společnosti Equinor v Kalundborgu

Seznamte se s prvním rozsáhlým bezdrátovým SIL2 systémem pro detekci plynů na světě. Tento projekt nejenže splnil své cíle v oblasti zlepšení pokrytí detekce plynů zajišťující bezpečnější provoz. Díky inovativním bezdrátovým bezpečnostním řešením se v této dánské rafinérii také snížily náklady.

Stáhnout brožuru

Zabezpečení dat při bezdrátové detekci plynů

Přínosy bezdrátových bezpečnostních řešení jsou jasné. Instalace je jednoduchá a provoz na místě je mnohem flexibilnější než při použití fyzických kabelů. Možné obtíže jsou také jasné. Konektivita musí být dostatečně silná pro udržení kontaktu se senzory a pro rychlou odezvu, aby byla zajištěna bezpečnost a prevence incidentů.

Bezdrátová bezpečnostní řešení

Data generovaná a přenášená pomocí bezdrátových detektorů plynů a cloudových úložišť a komunikačních systémů musí být v bezpečí před jakýmkoli narušením bezdrátového systému zabezpečení. Podívejte se, jaké jsou potenciální bezpečnostní hrozby pro bezdrátová bezpečnostní řešení a jak proti nim pomáhají bojovat průmyslové normy.

Bezdrátová komunikace v rámci bezpečnostních systémů

Bezdrátová komunikace v rámci bezpečnostních systémů

Přečtěte si, jak normy pro fixní bezdrátové detektory plynu a senzorové sítě zajišťují rychlost, efektivitu, spolehlivost a plnou kontrolu síťového provozu.

Stáhnout brožuru

Inteligentní bezpečnostní technologie Smart Safety a IIoT

Bezpečnost provozních zařízení těží z digitalizace a průmyslového internetu věcí (IIoT). Digitální transformace nabízí rychlejší sítě a efektivnější a robustnější procesy.

Bezdrátová detekce plynů

Proč bezdrátová detekce plynů?

Rostoucí poptávka po větší flexibilitě a nižších nákladech v moderních průmyslových provozech vedla k rozvoji bezdrátových technologií. Zjistěte, jak vám inteligentní bezpečnostní technologie Smart Safety zajistí bezpečnost a spolehlivost.

Stáhnout brožuru

Hlavní produkty

Polytron® 6100 EC WL

Polytron® 6100 EC WL

GasSecure GS01

GasSecure GS01

Smart Safety

Další informace o našich inteligentních bezpečnostních řešeních Smart Safety

Díky našim zkušenostem se prodlouží doba provozní dostupnosti vašich zařízení

Další informace

Smart Safety – digitální měření před vstupem

Smart Safety – digitální měření před vstupem

Rychlost a přesnost sběru a přenosu dat jsou pro rozhodování manažerů na pracovištích zásadní. Zjistěte více o tom, jak lze zkrátit zbytečné čekací doby a nákladné prostoje.

Další informace

Kontaktujte společnost Dräger

Contact Safety

Dräger Safety s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 234 660 260

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Safety s.r.o.

Kotkova 4A
706 02 Ostrava-Vítkovice

+420 556 674 662

Obchod +420 556 674 661 

Volejte PO-PÁ 6:00 - 14:30