dimethyl-karbonátC3H6O3

Č. CAS:
616-38-6
Č. OSN:
1161
Č. ES:
210-478-4
Identifikační číslo rizika:
33
Značka rizika
GHS02

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
Фед. регистр потенциально опасных хим. и биол. веществ. (RU)
 • ПДК м.р. (МГ/М3) 20
 • H: 225
  Vysoce hořlavá kapalina a páry

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  5 °C
 • Bod varu:
  90 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,07 g/cm3
 • Ionizace:
  11.00 eV
 • Bod vzplanutí:
  14 °C
 • Teplota vznícení:
  458 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  53 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  3.26 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  12.87 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro dimethyl-karbonát C3H6O3

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat