arsenAs

Č. CAS:
7440-38-2
Č. OSN:
1588
Č. ES:
231-148-6
Identifikační číslo rizika:
60
Výstražná značka:
 • 60
 • 1588
Značka rizika
GHS06
GHS09
Limitní hodnota expozice na pracovišti
Workplace exposure limits (UK)
 • TWA (mg/m3) 0,05
 • H: 301 + 331
  Toxický při požití.
  Toxický při vdechování.
 • H: 350
  Může vyvolat rakovinu.
 • H: 410
  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Bod tání:
  817 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,97-5,73 g/cm3
 • Ionizace:
  9.8152 eV
 •  

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro arsen As

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat