diboran(6)B2H6

Č. CAS:
19287-45-7
Č. OSN:
1911
Č. ES:
242-940-6
Identifikační číslo rizika:
263
Značka rizika
GHS02
GHS04
GHS06

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 0,1
 • TWA (mg/m3) 0,11
 • H: 220
  Extrémně hořlavý plyn.
 • H: 280
  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
 • H: 330
  Při vdechování může způsobit smrt.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -164.85 °C
 • Bod varu:
  -92.5 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,001247 (0°C) g/cm3
 • Ionizace:
  11.38 ± 0.05 eV
 • Teplota vznícení:
  38 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  0.9 Vol.-%
 • Horní mez výbušnosti:
  98 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • diboran

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro diboran(6) B2H6

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat