zkapalněný ropný plyn (LPG)Unspecified

Č. CAS:
68476-85-7
Č. ES:
270-704-2
Značka rizika
GHS02
GHS04
GHS08
Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 1000
 • TWA (mg/m3) 1800
 • H: 220
  Extrémně hořlavý plyn.
 • H: 340
  Může vyvolat genetické poškození (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní
  cesty expozice nejsou nebezpečné).
 • H: 350
  Může vyvolat rakovinu.
 • Bod tání:
  -187.6 °C - -138.3 °C
 • Bod varu:
  -161.48 °C - -0.5 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,423....0,589 (-89°C ..25°C) g/cm3
 • Nebezpečné účinky:
  C, M, R
Také známé jako:
 • propan-butan (LPG)

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro zkapalněný ropný plyn (LPG) Unspecified

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Přenosné detektory plynů a čidla

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat