hemihydrát síranu vápenatéhoH2Ca2O9S2

Č. CAS:
26499-65-0
Č. ES:
607-950-0
Značka rizika
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
NIOSH (REL) (US)
 • TWA (mg/m3 (inh)) 10
 • TWA (mg/m3 (resp)) 5
OSHA (PEL) (US)
 • TWA (mg/m3 (inh)) 15
 • TWA (mg/m3 (resp)) 5

V současnosti není k dispozici žádná klasifikace GHS

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  163 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  2,76 g/cm3
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0 (approx) hPa
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • síran vápenatý hemihydrát

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro hemihydrát síranu vápenatého H2Ca2O9S2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masks and Filters

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat