síran hlinitý oktadekahydrátAl2(SO4)3.18H2O

Č. CAS:
7784-31-8
Č. OSN:
3260
Č. ES:
616-524-3
Identifikační číslo rizika:
80
Značka rizika
GHS05
GHS07
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
Фед. регистр потенциально опасных хим. и биол. веществ. (RU)
 • ПДК м.р. (МГ/М3) 2
 • H: 290
  Může být korozivní pro kovy.
 • H: 318
  Způsobuje vážné poškození očí.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Teplota rozkladu:
  770 °C
 • Bod tání:
  86.5 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  2,71 g/cm3
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro síran hlinitý oktadekahydrát Al2(SO4)3.18H2O

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat