fluorid amonný(NH4)F

Č. CAS:
12125-01-8
Č. OSN:
2505
Č. ES:
235-185-9
Identifikační číslo rizika:
60
Značka rizika
GHS06

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
Фед. регистр потенциально опасных хим. и биол. веществ. (RU)
 • ПДК м.р. (МГ/М3) 1
 • ПДК с.с. (МГ/М3) 0,2
 • H: 301 + 311 + 331
  Toxic if swallowed.
  Toxic in contact with skin.
  Toxic if inhaled.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Teplota rozkladu:
  100 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  ca. 1,01 g/cm3

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro fluorid amonný (NH4)F

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat