sulfid antimonuSb2S3

Č. CAS:
1345-04-6
Č. ES:
215-713-4

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
HTP-arvot (FI)
 • HTP-8 h (mg/m3) 0,5

V současnosti není k dispozici žádná klasifikace GHS

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  550 °C
 • Bod varu:
  1150 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  4,12...4,64 g/cm3
 • Ionizace:
  8.8 ± 0.3 eV
 • Nebezpečné účinky:
  R
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro sulfid antimonu Sb2S3

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat