chlorid bismutitýBiCl3

Č. CAS:
7787-60-2
Č. ES:
232-123-2
Značka rizika
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  230 °C - 232 °C
 • Bod varu:
  447 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  4,75 g/cm3
 • Ionizace:
  11.2 ± 0.1 eV

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro chlorid bismutitý BiCl3

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat