dihydrát oxalátu železnatéhoFeC2O4

Č. CAS:
6047-25-2
Č. OSN:
Č. ES:
611-981-5
Značka rizika
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 302 + 312
  Zdraví škodlivý při požití.
  Zdraví škodlivý při styku s kůží.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Teplota rozkladu:
  150 °C - 160 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  2,28 g/cm3

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Také známé jako:
 • šťavelan železnatý dihydrát

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro dihydrát oxalátu železnatého FeC2O4

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat