síran lithnýLi2SO4

Č. CAS:
10377-48-7
Č. ES:
233-820-4
Značka rizika
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  860 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  2,21 g/cm3

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro síran lithný Li2SO4

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Ochranné obleky

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat