(Z)-pent-2-ennitrilC5H7N

Č. CAS:
25899-50-7
Č. OSN:
Č. ES:
247-323-5
Identifikační číslo rizika:

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
TRGS 900 (DE/INT)
 • MAK (ppm) -

V současnosti není k dispozici žádná klasifikace GHS

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod tání:
  -150 °C
 • Bod varu:
  50 °C - 150 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  rel 0,816 (19,5°C) g/cm3
 • Bod vzplanutí:
  25.5 °C
 • Teplota vznícení:
  440 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  20-25 (20-25°) hPa
 • Nebezpečné účinky:
  Ss
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro (Z)-pent-2-ennitril C5H7N

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masky & Filtry

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat