2-(propyloxy)ethanolC5H12O2

Č. CAS:
2807-30-9
Č. OSN:
1993
Č. ES:
220-548-6
Identifikační číslo rizika:
30
Výstražná značka:
 • 30
 • 1993
Značka rizika
GHS02
GHS07
Limitní hodnota expozice na pracovišti
Grenzwerteverordnung 2018 (AT)
 • TMW-MAK (ppm) 20
 • TMW-MAK (mg/m3) 86
 • KZW-MAK (ppm) 20 [Mow]
 • KZW-MAK (mg/m3) 86 [Mow]
 • H: 226
  Hořlavá kapalina a páry.
 • H: 311
  Toxický při styku s kůží.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Bod tání:
  -75 °C
 • Bod varu:
  150 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,91 g/cm3
 • Bod vzplanutí:
  51 °C
 • Teplota vznícení:
  230 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  2,1 hPa
 • Dolní mez výbušnosti:
  1,45 Vol.-%
 •  
diamond 2 1 2
Details
Diamond-Red2Hořlavost: Hořlavá za tepla 
Diamond-Yellow1Nestabilita: Nestabilní při zahřátí 
Diamond-Blue2Zdravotní informace: Nebezpečná látka 
DG-EA:2S

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 2-(propyloxy)ethanol C5H12O2

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Filtry

Filtr Rd40 pro polomasky

Filtry Dräger X-plore® Rd40

 • Filtr Rd40 pro polomasky
 • standardní závitové připojení Rd40 podle normy EN148-1
 • robustní hliníkové pouzdro
 • k použití s polomaskami a celoobličejovými maskami se standardním závitovým připojením ...
Filtr Rd90 pro polomasky

Filtry Dräger X-plore® Rd90

 • Filtr Rd90 pro polomasky
 • ​specifický konektor Rd90 Dräger
 • robustní hliníkové pouzdro
 • k použití s polomaskami X‑plore 4700
Bajonetový filtr pro polomasky

Bajonet Dräger X-plore®

 • Bajonetový filtr pro polomasky
 • bajonetové připojení specifické pro výrobky Dräger
 • boční poloha filtrů nenarušuje zorné pole a zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti
 • k použití s polomaskami ...

Masky

Celoobličejová maska se dvěma filtry

Dräger X-plore® 5500

 • Celoobličejová maska se dvěma filtry
 • ​specifický bajonetový konektor Dräger – filtry umístěné po stranách 
 • tělo masky z EPDM, zorník z triplexu nebo PC
 • k použití v kombinaci s bajonetovými filtry ...
Polomaska s jedním filtrem

Dräger X-plore® 4700

 • Polomaska s jedním filtrem
 • ​standardní závitové připojení Rd40 podle normy EN 148-1
 • tělo masky z TPE (univerzální velikost) nebo silikonu (dvě velikosti)
 • k použití se všemi filtry se standardním ...

Dräger X-plore® 6530

Celoobličejová maska s jedním filtrem

Dräger X-plore® 6300

 • Celoobličejová maska s jedním filtrem
 • standardní závitové připojení Rd40 podle normy EN 148-1
 • tělo masky z EPDM, zorník z PMMA
 • k použití se všemi filtry se standardním závitovým připojením ...
Polomaska se dvěma filtry

Dräger X-plore® 3300 a 3500

 • Polomaska se dvěma filtry
 • ​bajonetová přípojka Dräger (systém se dvěma filtry)
 • tělo masky vyrobené z měkčeného TPE nebo materiálu DrägerFlex (bez silikonu)
 • k použití s bajonetovými filtry ...

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat