2,2'-[oxybis(methylen)]bisoxiranC6H10O3

Č. CAS:
2238-07-5
Č. OSN:
2922
Č. ES:
218-802-6
Identifikační číslo rizika:
86
Značka rizika
GHS05
GHS06

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limitní hodnota expozice na pracovišti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 0.1
 • TWA (mg/m3) 0.53
 • H: 302
  Zdraví škodlivý při požití.
 • H: 312
  Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 • H: 314
  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H: 330
  Při vdechování může způsobit smrt.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Bod varu:
  260 °C
 • Hustota (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  1,12 g/cm3
 • Bod vzplanutí:
  64 °C
 • Tlak par (při teplotě 20 °C, není-li uvedeno jinak):
  0,12 hPa
 • Nebezpečné účinky:
  Ss
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Vhodné výrobky pro 2,2'-[oxybis(methylen)]bisoxiran C6H10O3

Přenosné detektory plynů, detekční trubičky, osobní ochranné pomůcky – Dräger nabízí komplexní sortiment výrobků, které vás ochrání při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Masks and Filters

Kontaktujte Dräger

Pokud potřebujete další rady ohledně výběru výrobku nebo jste nenašli, co jste potřebovali, obraťte se na nás a my se pokusíme najít pro vás vhodné řešení.

Zjistit více: Dräger VOICE – Vyhledávač výrobků podle nebezpečných látek

Vy víte co – my víme jak! Naše databáze vám poskytne základní informace o více než 1 500 nebezpečných látek a podle konkrétní látky vám ukáže vhodné detektory plynů a ochranné pomůcky. Vyzkoušejte si to!

VOICE Hazmat