LimestoneCaCO3

Details
CAS-No.:1317-65-3
EINECS No.:215-279-6
Hazard signs
GHS07
GHS05
 • H: 315
  Dráždí kůži.
 • H: 318
  Způsobuje vážné poškození očí.
 • H: 319
  Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H: 335
  Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H: 350
  Může vyvolat rakovinu.
 • H: 372
  Způsobuje poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při
  prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že
  ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné).

Suitable products for Limestone CaCO3

Whether portable gas detectors, tubes or personal protective equipment - Dräger offers a comprehensive portfolio to protect you when handling hazardous substances.

Filters

null

Filtry Dräger X-plore® Rd40

null

Filtry Dräger X-plore® Rd90

null

Bajonet Dräger X-plore®

Masks

null

Dräger X-plore® 5500

null

Dräger X-plore® 4700

null

Dräger X-plore® 6530

null

Dräger X-plore® 6300

null

Dräger X-plore® 6570

null

Dräger X-plore® 3300 a 3500

Get in touch with Dräger

If you need further advice for the product selection or if you have not yet found what you want, get in touch with us, we'll find a solution for you.

Discover more: Dräger VOICE - The hazmat-based safety product finder

You know what - We know how! Our database provides you with basic information on more than 1,500 hazardous substances and guide you to the suitable safety equipment. Give it a try!

VOICE Hazmat